Upphandlingsmyndighetens nya stöd för hållbara byggupphandlingar

Upphandlingsmyndigheten har lanserat ett nytt verktyg som ger stöd till verkställare av offentliga byggprojekt och visar vad offentliga organisationer kan göra för att skapa mer hållbara upphandlingar i enskilda upphandlingssituationer.

Stödet vänder sig till dig som är byggprojektledare, upphandlare eller har en annan roll hos en upphandlande myndighet. Syftet är att ge dig stöd och kunskap för effektiva och hållbara upphandlingar inom bygg och anläggning.

Verktyget innehåller bland annat en stegvis handledning kring hur upphandlingsprocessen påverkar olika skeden i en byggprocess. Det innehåller också ett antal hållbarhetskriterier som kan användas i upphandlingsdokumenten. Verktyget möjliggör också olika effektuppskattningar som bedömer vilken effekt hållbarhetskriterierna har i olika typfall.

Verktyget utgår inköpsprocessens olika faser: förberedelse, genomförande, implementering och förvaltning.

– Tänk på att störst möjlighet att påverka kvalitet, miljö och pris finns i ett tidigt skede innan själva upphandlingen börjar, skriver myndigheten på sin webbplats.

Läs mer på www.upphandlingsmyndigheten.se