Unik testanläggning inom 3D-print med biokomposit flyttar

Testmiljön The Wood Region flyttar från Sysslebäck till Torsby och integreras med Stjerneskolans teknikprogram. Samtidigt byter verksamheten namn till Circlab.
– Det här är en strategisk satsning som är i framkant för att möta en kommande branschutveckling inom biokomposit och skoglig bioekonomi, säger Thomas Stjerndorff, kommundirektör i Torsby.

The Wood Region har gjort sig känt som specialister på 3D-utskrifter med biokomposit, en blandning av bioplast och olika typer av träbaserade material, exempelvis trämjöl eller pappersmassa. Bland annat har anläggningen en av världens största robotar för 3D-print.

Nu byter anläggningen namn till Circlab, för att bättre spegla de cirkulära materialströmmar som man fokuserar på. Samtidigt flyttas verksamheten från Sysslebäck till Torsby och öppnar upp för undervisning och samverkan med Stjerneskolans nya gymnasieutbildning inom 3D-teknik.

– Det är en strategisk satsning som är i framkant för att möta en kommande branschutveckling inom biokomposit och skoglig bioekonomi. 3D-tekniker är ett framtidsyrke och nu skapas en unik miljö för kompetens, teknik, innovation och näringsliv för eleverna på Stjerneskolan, säger Thomas Stjerndorff, kommundirektör.

En av världens största robotar för utskrift med biokomposit finns nu i Torsby.

Från idé till produkt

– Vi är med och driver Circlab eftersom de erbjuder ett effektivt sätt för företag att utveckla fossilfria produkter. I och med flytten och Torsbys satsning blir det mer än ett projekt och vi får bättre förutsättningar att säkra framtidens teknikkompetens, säger Sandra Sundbäck, vd på Paper Province.

Sedan starten 2016 har Circlab fungerat som en öppen innovationsmiljö där idéer testas praktiskt för att kunna bli kommersiella produkter. Verksamheten har drivits under olika former och nu senast som projekt i samverkan mellan bland andra Paper Province, Circlab, IUC Dalarna och Dalarna Science Park med finansiering från Torsby kommun, Region Värmland, Region Dalarna och Tillväxtverket.

Tar täten inom skoglig 3D-teknik

Hitintills har flera hundra företag, studenter, forskare och innovatörer nyttjat Circlabs tjänster. Exempelvis har möbler, kajaker, båtdelar, maskinprototyper och hela museiutställningar tillverkats här. Möjligheten att anlita Circlab för test och utveckling kommer att finnas kvar även efter flytten.

– Samarbetet med skolan är framtiden, nu kommer teori att kunna sättas i praktik på ett sömlöst och effektivt sätt, säger Circlabs verksamhets- och processledare Johan Brekke.

– Men framför allt ökar vi tillgängligheten. Kunderna spar restid och det är enkelt att ta sig hit med flyg och tåg. I Torsby finns också flera företag som kan dra nytta av Circlab och nu blir det enklare för dem att göra det, menar Johan Brekke.

Invigning i Torsby

17 februari invigde Circlab sina nya lokaler i Torsby. Peter Jonsson, kommunstyrelsens ordförande, Stina Höök, regionala utvecklingsnämndens ordförande på Region Värmland och Dag Nyström, barn- och utbildningsnämndens ordförande knipsade av ett biokompositband och förklarade Circlab invigt.

– För Värmland är detta viktigt på många sätt. Vi jobbar med testbäddar på flera ställen i Värmland och syftet är att både företag och akademier och i det här fallet med Circlab i Torsby, även skolan, kan vara med och jobba på samma plats för att utveckla nya produkter, företag och idéer. Vi jobbar ju efter visionen ”Ett hållbart Värmland som förändrar världen” och då behöver vi göra den här typen av satsningar, säger Stina Höök, regionala utvecklingsnämndens ordförande.

Stina Höök, regionala utvecklingsnämndens ordförande på Region Värmland, knipsade biokomposittråden vid invigningen tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Peter Jonsson och barn- och utbildningsnämndens ordförande Dag Nyström.

Sandra Sundbäck, vd Paper Province, Johan Brekke, verksamhetsledare Circlab och Peter Edberg, projektledare Paper Province. Här i 3D-printade stolar på invigningen av Circlab i Torsby.

 

Image

Annica Åman

Kommunikationsansvarig och teamledare

+46 (0)70 250 94 43

annica.aman@paperprovince.com