Unik forskning kan skapa värde ur restprodukter

Ett ny typ av skogsgödsel som kan minska användningen av fossilt material, fungera som en naturlig kolsänka och dessutom göra oss mindre beroende av dyra  importerade gödsel. Det är resultatet av ett unikt, svenskt forskningssamarbete.

Maria Sandberg, Karlstads Universitet.

– Det som är unikt med projektet är att vi har samlat samarbetspartners från hela kedjan. I projektgruppen ingår leverantörer, producenter och användare, säger Maria Sandberg, docent i miljö- och energisystem vid Karlstads Universitet.

Forskningen som leds av Maria Sandberg utgår från tanken att en mer cirkulär ekonomi hushåller med jordens resurser och minskar klimatavtrycket. 

Genom att ta tillvara på skogsindustrella restprodukter, som annars skulle ha eldats upp och blivit till koldioxidutsläpp, kan forskningen istället bidra till ett minskat koldioxidutsläpp.

– Genom att omvandla industrislam till biokol och sprida det i skogen, sluter vi kretsloppet och får samtidigt en kolsänka, säger Maria Sandberg.

Kolet blir stabilt

Två olika förkolningsprocesser har undersökts, pyrolys och hydrotermisk förkolning (HTC). För blöta slam passar hydrotermisk förkolning bäst. Då bildas det som kallas hydrokol. Under förkolningsprocessen omvandlas delar av slammet till stabilt kol.

– Då tar det lång tid, kanske flera hundra år innan det blir koldioxid igen och på så sätt har vi tvättat atmosfären.

Hydrokolet innehåller näringsämnen och kan användas som odlingsmedium för skogsplantor. När hydrokolet tillsätts i krukorna som skogsplantorna odlas i, ersätts en stor andel torv samtidigt som det är möjligt att mer än halvera mängden gödsel som idag används på plantskolan. Eftersom det går bra att pelletera materialet, kan det även fungera bra som gödsel i befintlig skog.

“Jag tror på det här”

Robert Berg, Stora Enso.

Robert Berg är skoglig specialist på Stora Enso som är en av parterna som deltar i forskningsprojektet.

– Vi är väldigt nyfikna på om det går att ersätta traditionellt mineralgödsel med den här typen av produkt, säger han.

Att ersätta mineralgödsel med en inhemsk produkt med mindre klimatpåverkan har flera positiva aspekter. Dels minskar beroendet av de länder som vi importerar dyra gödsel ifrån. Det skulle också kunna innebära att acceptansen för skogsgödsling ökar.

– I och med att vi tar allt större hänsyn i skogen kommer det bli allt viktigare att den del av skogen som producerar ger allt mer. Kan man får till en gödslingsprodukt som består av restprodukter som minskar beroendet av konstgödsel och fossila råvaror är det väldigt intressant såklart. En sådan produkt kan även göra gödslingen mer legitim och öka acceptansen, säger Robert Berg.

Projektets medlemmar är inte ensamma om att tro på resultaten. I år finns projektet med på IVA, Kungliga Ingenjörsakademinens 100-lista över forskningsprojekt med stor potential inom bland annat kommersialisering och samhällspåverkan.

– Jag tror på det här och att det kommer bli en produkt på riktigt, det är inte ofta man kan säga det som forskare, säger Maria Sandberg.

Forskningen är en del av projektet NärSkog 2 som avslutades hösten 2022. Nu hoppas projektgruppen på en fortsättning. Läs mer här om projektet som är ett samarbete mellan Karlstads universitet, Stora Enso, Paper Province, Karlstads kommun, Econova, Mellanskog, Skogsstyrelsen och Umeå Energi.

Image

Magnus Persson

Project Manager


+46 (0) 703-42 79 41
magnus.persson@paperprovince.com