Ulysning: Accelererad substitution – biobaserade produkter, komponenter och material inom BioInnovation

Vinnova via det strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation finansierar projekt som genom storskalig substitution ökar andelen biobaserade produkter, komponenter och material på marknaden. Syftet är att genom infasning av biobaserade råvaror och utfasning av fossilbaserade bidra till en klimatneutral, resurseffektiv och cirkulär bioekonomi.

Vad kan ni söka för?

Utveckling av nya biobaserade produkter, komponenter och material som kan ersätta råvaror med stor klimatpåverkan, såsom fossilbaserade råvaror. Utvecklingen ska leda till minskad klimatbelastning samt ett mer effektivt resursutnyttjande.

Vem kan söka?

Tillverkare, leverantörer, produktutvecklare och materialförädlare samt forskningsutförare. Minst 3 parter varav minst 2 är företag.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 4 miljoner kronor för forsknings- och innovationsprojekt och upp till 8 miljoner kronor för demonstrationsprojekt.

Datum och mer information

Ansökan öppnar 15 mars. Ansök senast 23 augusti.

Läs mer om utlysningen, kommande informationsträffar, viktiga datum och hur du ansöker på Vinnovas hemsida: www.vinnova.se