Tyskt investmentbolag ny huvudägare i Nordic Paper

Det är nu klart att det tyska equitybolaget Special Situations Venture Partners III (SSVP) med Orlando Management som rådgivare, går in som majoritetsägare i Nordic Paper.  Det innebär att aktieägarna NorgesInvestor, Richard Heiberg Invest AS, JSR Invest AB och Hartvig Wennberg AS säljer sina andelar och SSVP blir majoritetsägare på 60 procent. De övriga 40 procenten innehar nuvarande delägarna Petek GmbH, som varit delägare de senaste tio åren, även fortsättningsvis.

Till nästa nivå

Jan Runo, som i samband med försäljningen drar sig tillbaka från vd-posten, säger att det är med både glädje och ett visst vemod som han lämnar företaget. Ny vd blir Per Bjurbom.
Dock kommer Jan Runo att fortsätta stötta företaget, eftersom han kvarstår som styrelseordförande.
– Att leda Nordic Paper har varit en fantastisk resa och att kunna blicka tillbaka på utvecklingen som skett de senaste tio åren blir ett positivt minne, säger han och
tillägger att det är med varm hand han lämnar över ledarskapet till Per Bjurbom.
– Jag är övertygad om att Per Bjurbom kommer att lyfta företaget ytterligare till nästa nivå, vilket Nordic Paper både är förberedda och väl rustade för, säger Jan Runo.

Erfaren i branschen

Per Bjurbom, med mer än 25 års erfarenhet inom Skandinavisk pappers- och massaindustri, har haft ledande befattningar inom bland annat BillerudsKorsnäs och Stora Enso.
Han säger att det är en ära att få förtroendet att leda Nordic Paper vidare.
– Jag ser med spänning fram mot utmaningen att leda Nordic Paper och dela med mig av mina tidigare erfarenheter.
Orlando som grundades 2001 och har sitt huvudkontor i Tyskland är rådgivare till SSVP.
De har specialiserat sig på investeringar i medelstora före- tag och totalt sett är de bland de mest erfarna investerarna i hela Europa när det kommer till industriföretag.

70-års erfarenhet

Majoriteten av deras investering- ar har skett inom produktionsfö- retag med buisness-to buisness inriktning, precis som Nordic Paper.
De fyra affärskompanjonerna i SSVP har en sammanlagd erfarenhet på drygt 70 år som industriella investerare.
I dagsläget består SSVP:s portfolio av elva olika företag runt om i världen med en total avkastning på mer än 1,6 miljarder euro.