Tubesprout säkrar skogsföryngringen

Startup-företaget Scandinavian Forest Farming har tagit fram ett såddrör av cellulosa som skyddar mot angrepp av snytbaggar och som effektiviserar plantering av nyskog. Nu gör de sig redo för en stor marknad.

Snytbaggen orsakar omfattande skador på nyplanterad skog vilket leder till ekonomiska förluster i mångmiljonbelopp för skogsägare. Detta har startup-förtaget Scandinavian Forest Farming funnit en lösning på. Deras patenterade biobaserade såddrör vid namn Tubesprout skyddar plantan från snytbagge-angrepp och kan dessutom driva upp plantorna snabbare och effektivare. Något som innebär stora vinster för både miljön och ekonomi.

Röret, som är gjort av nedbrytbart cellulosabaserat material, fungerar förutom som ett skydd för plantan också som ett mikroväxthus och skapar en bättre vattentillförsel. Därför behövs bara åtta till tio veckor för plantan att drivas upp, jämfört med ett till två år som det tar på traditionellt vis. Det skyddande röret gör också att plantan enkelt kan paketeras på liten yta utan att skadas – något som gör att den lämpar sig bra för mekaniserad plantering. Man kan även ta med sig betydligt många fler såddrör ut på fält.

– Idag sker all plantering för hand, ofta med importerad arbetskraft, vilket är ohållbart i längden, säger Olof Guldbrandsson, utvecklingschef på Tubesprout.

Olof Guldbrandsson, utvecklingschef på Tubesprout

Välbeprövad produkt

Det var redan 1987 som Carl Gustav Carlquist, pappa till vd Peter Rönneke, under sin tid som jägmästare tog fram en patenterad produkt som skulle hjälpa till i skogsföryngringen. 2010 inledde SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, en tioårig studie kring rörets egenskaper, vilka utvärderades 2021 med gott resultat. Att processen tagit lång tid har varit en fördel i projektet menar Olof, då man har kunnat blåsa bort alla osäkerheter längs vägen.

– Ett träds tillväxt tar ju tid och det är det som är grunden i affärsidén. Den långsamma processen har byggt upp en styrka som gjort oss redo för att introducera en riktigt bra och välbeprövad produkt.

En av osäkerheterna när röret skulle tas fram var hur rötterna skulle lyckas ta sig igenom den skyddande barriären. Tidigare såddrör som testats inom skogsföryngring har inte gått att förlita sig på, då rötterna kan växa fel och skada plantan, något som kallas rotsnurr.

– Men Tubesprout kan nu med hjälp av fleråriga studier från landets främsta experter inom skogsföryngring påvisa att det inte blir rotsnurr med våra såddrör. Vi kan visa att det här fungerar och det har inte någon gjort förut, säger Olof.

Positiv respons från skogsägare

De kunder som fått testa produkten är minst sagt positiva.

– Så fort man säger snytbaggeskydd så lyser det i skogsägarnas ögon. För de förstår och vet vilket problem det här är just nu. Det finns exempel på hyggen som drabbats av över 80-procentig plantavgång på grund av just snytbaggar. Eftersom de flesta insekticider numera är utfasade lämnas många skogsägare i en kritisk position då det i nuläget inte finns något hundraprocentigt skydd mot snytbaggeskador.

Redo för lansering

Idag jobbar bolaget till stor del med vidareutveckling av produkten och tittar, tillsammans med forskare från bland annat Karlstad Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, på hur man ytterligare kan förbättra egenskaperna i röret. Nyligen gick de med i affärshuben Sting Bioeconomy, som de hoppas bidrar med ett brett nätverk och investerare som vill vara med på resan. De är nu i startfasen att lansera produkten på marknaden.

– Vi riktar oss främst till skogsägare, plantskolor och skogsbolag, ja alla som vill plantera skog på ett ekologiskt och innovativt sätt. Vi vill vara en del av den gröna revolutionen.