Tree2Tower nätverksträff – Projektet kvarteret Furiren

Den 5 maj 2022 anordnade projektet Indbygg en digital Tree2Tower nätverksträff om ett unikt byggprojekt som ska uppföras i Falun.

Vid träffen fick vi ta del av de bakomliggande motiven till projektet samt insikter och lärdomar från förprojekteringen. Kopparstadens Bygg- och Utvecklingschef, Johan Appelberg, delade med sig av sina erfarenheter inför utförande av denna entreprenad och berättade om deras kommande projekt, kvarteret Furiren.

Träffen hålls som en del inom det EU-finansierade projektet IndBygg och målgruppen för träffen är i första hand offentliga beställarorganisationer.