Tre minuter om Klimatsmart innovation

Peter Edberg (till vänster i soffan) är projektledare på Paper Province. Han berättar om Klimatsmart innovation för intresserade åhörare och företagsgrannar i Innovation Park. Konceptet heter KIP talking och går ut på att pitcha vad man sysslar med – på tre minuter.

Peter Edberg får prata fort för att hinna med så mycket som möjligt på tre minuter. Han ska berätta om Klimatsmart innovation, ett av våra stora projekt som finansieras av Tillväxtverket och löper över tre år.

– Vi finansierades 2015 med 12,4 miljoner kronor. Pengarna fördelas på tre år och nu har två år gått. Det vi arbetar med är att stärka konkurrens- och innovationskraften hos små och medelstora företag i regionen. Då pratar vi om skogliga värdekedjor. Det kan vara alla, från de som gör lamporna i fabriken till de som gör valsarna i massabruket. För att hjälpa dem att stärka sin konkurrenskraft anordnar vi olika aktiviteter. Det är aktiviteterna som bäst beskriver vad vi gör.

Här är Peters supersnabba presentation på några av de aktiviteter som pågår i Klimatsmart innovation:

– Tjänstefiering. Genom workshops och träffar hjälper vi till med tjänstefieringen. Det handlar om att företaget inte bara ska sälja en produkt utan även nyttan med produkten. Vi hjälper dem att utmana sina affärsmodeller.

– Vi jobbar med hållbara affärer. Småföretagen ökar sin lönsamhet och konkurrenskraft genom att arbeta hållbart. Och unga vill ha jobb där de känner att de gör någonting bra för världen.

– Vi jobbar med genusfrågor. Pappersbranschen är ganska konservativ med många gubbar i kostymer. Vi har statistik på att arbetsklimatet blir bättre om man mixar kvinnor och män. Och även det handlar om kompetensförsörjning – unga vill hellre jobba i jämlika verksamheter.

– Vi anordnar workshops i kommuner för att få dem att gå mot ett hållbart samhälle. I till exempel Grums träffade vi Billerud Korsnäs, kommunen och offentligheten. Då satt vi ner tillsammans och spånade om exempelvis restströmmar. Om inte vi hade gjort det tror jag ingen annan hade gjort det. Det är jättehäftigt.

– Vi jobbar med internationalisering i små och medelstora företag och hjälper de som vill nå nya internationella marknader.

– Vi synliggör forskning. Det är spännande. På Karlstads universitet bedrivs forsning kring skoglig bioekonomi. Men professorer, forskare och näringsliv pratar olika språk. Vi gör bland annat filmer där forskarna får berätta för näringslivet vad de gör. Och vi anordnar något som heter forskningsvernissage, då gör forskarna precis som jag gör nu. De får tre minuter på sig att pitcha sin forskning.

Tre minuter har gått.

– Puh, säger Peter och skrattar. Det var lite av vad som pågår i Klimatsmart innovation!