Trähus prisades när Grundstenen 2020 delades ut

Vinnare av priset för hållbara byggnader – Grundstenen 2020 – blev Sliperiet i Borgvik och Gamla kraftstationen i Deje. Delad andra plats gick till de nya träbyggnaderna Södra skolan i Grums, Förskolan Regnbågen i Årjäng och Norrstrands förskola i Karlstad, som alla byggts med korslimmat trä.

Utmärkelsen Grundstenen 2020 delas ut av Föreningen för Hållbart byggande i Värmland. I år delas förstapriset mellan Oscar Magnusson och Ulleruds teateraktörer för Sliperiet i Borgvik respektive Gamla Kraftstationen i Deje. Dessa industribyggnader är mer än hundra år gamla och har de senaste åren utvecklats till besöksmål med dragningskraft långt utanför länets gränser. Juryn vill uppmärksamma att byggnaderna har bibehållit sina karaktärsdrag och att det handlar om mer än återbruk – det handlar om förädling.

Andra plats delades av tre byggnader som är byggda med korslimmat trä, så kallat KL-trä. De är Grums kommun för Södra skolan, Årjängs kommun för Förskolan Regnbågen och Karlstads kommun för Norrstrands förskola. Tredje plats gick till Karlstads kommun för Karlstadsstråket.

Förskolan Regnbågen

Förskolan Regnbågen är byggd i korslimmat trä, levererat av Billerud Korsnäs, och är en tvåvåningsbyggnad på cirka 1 200 kvadratmeter. I likhet med andra byggnader i massivträ präglas inomhusmiljön av behaglig akustik och lugn atmosfär. Förskolan är byggd så att träytorna ska vara så synliga som möjligt, vilket bidrar till det lugna intrycket.

– Vårt intresse för träbyggnation har funnits sedan tidigare, men tog ytterligare fart efter den studieresa till Norge som Föreningen för Hållbart byggande i Värmland anordnade tillsammans med Karlstads universitet för några år sedan. Efter det har vi gjort egna studieresor för att lära oss mer och bli än mer inspirerade, säger Peter Månsson på Årjängs kommun.

Södra skolan i Grums

Grums nya lågstadieskola blev klar 2020 och är till största delen byggd av korslimmat trä från Stora Ensos fabrik i Grums.

Det är dock inte bara den närproducerade träkonstruktionen som gjort Södra skolan till en av årets Grundstenen-finalister. Takens solceller bidrar till skolans energibalans och gör det möjligt med komfortkyla under varma dagar. Värmetillförseln sker med den fjärrvärme som i Grums utgörs av spillvärme från Gruvöns bruk.

Inredningsmaterialen är valda med omtanke och byggnadens gestaltning såväl inom- som utomhus skapar en lugn och ljus arbetsmiljö för både barn och vuxna.

Norrstrands förskola

Intill den befintliga förskolan på Norrstrand har nu Karlstads kommun uppfört en ny tvåvåningsbyggnad på 1 300 kvadratmeter.

Stommen kommer från Stora Ensos fabrik för korslimmat trä i Grums. Utanpå stommen finns en generös isolering och en träfasad. Alla material är dokumenterade enligt Byggvarubedömningens principer och hela byggnaden är gjord för att klara de krav som gäller för Miljöbyggnad Silver, vilket numera är utgångspunkten för kommunens alla nybyggen.

Inomhus syns stommens trä som är lasyrbehandlad och i trapphusen är den försedd med brandskyddande färg. Skolan har en lugn och behaglig akustik. På taket ligger solceller som levererar ström i ungefär samma omfattning som används i byggnaden, räknat på årsbasis.

Med detta nybygge fortsätter Karlstads kommun på den inslagna vägen att bygga i korslimmat trä, precis som man gjorde med exempelvis förskolan Lotsen som vann Grundstenen-priset för några år sedan.

Indbygg jobbar för mer träbyggnation

Är du i byggbranschen och intresserad av hållbart byggandande med trä? Då ska du ta kontakt med oss på Paper Province. Tillsammans med aktörer i Värmland och Dalarna driver vi projektet Indbygg för att öka kompetensen om industriellt träbyggande och främja samarbete i branschen. Genom att samarbeta skapas nya idéer och lösningar som i sin tur leder till bättre klimatsmarta affärer. Läs mer här: Indbygg >