Träbaserat lim minskar plywoodprodukters klimatavtryck

Stora Enso och Latvijas Finieris har tagit nästa steg mot att göra plywoodprodukter fossilfria. Genom att ersätta den skadliga kemikalien fenol i limmet, med trädets naturliga klister – lignin, har de lyckats minska på koldioxidavtrycket utan att behöva tumma på kvalitén.

Idag hålls plywoodprodukter samman av ett hartsbaserat lim innehållande fenol, som är starkt frätande och giftigt. Detta vill Stora Enso och Latvijas Finieris, en världsledande producent av björkplywoodprodukter, ändra på. 

Sedan 2017 har de tillsammans arbetat för att utveckla ett ligninbaserat harts, idealiskt för plywoodprodukter. Så till slut, efter månader av försök och industriella tester har de lyckats.

– Resultatet visar att alla tekniska egenskaper hos RIGA Plywood förblir oförändrade när det miljövänliga limet RIGA ECOlogical, används. Naturligtvis är detta bara början. Vårt mål är att utveckla ett helt fossilfritt plywoodlim även om det innebär mycket forskningsarbete framöver för att uppnå det, säger Māris Būmanis, utvecklingschef vid Latvijas Finieris i ett pressmeddelande.

Bakom den nya produkten står två nöjda företag. 

– Detta är ett perfekt exempel på ett gemensamt utvecklingsprojekt där båda företagen var helt engagerade från inledande diskussioner till industriella försök och slutligen kommersialisering, säger Mārtiņš Lācis, chef för marknadsföring, försäljning, inköp och logistik på Latvijas Finieris.