Träavfall ger nytt liv till återvunnen betong

Genom att tillsätta lignin från träavfall har forskare i Tokyo lyckats stärka återvunnen betong utan att tillsätta ny cement. Ligninet gav till och med en högre böjhållfasthet än vanligt.

Lignin är det klister som ger växter styrka. Det kan bland annat användas som bindemedel i många olika produkter, allt från livsmedel, mediciner och kosmetika till bioplaster.

Forskare i Tokyo har nu även gjort lyckade tester med lignin som bindemedel i återvunnen betong. Genom att blanda lignin med nermald betong och vatten, som sedan hettas upp under högt tryck, har de skapat ny betong utan att behöva tillsätta ny cement. Dessutom gjorde ligninet den återvunna betongen hårdare än originalet.

Minskade koldioxidutsläpp

I och med att cimenttillverkning bidrar till höga koldioxidutsläpp är en minskad användning gynnsam för miljön.

– De här upptäckterna kan bidra till en grönare och mer ekonomisk byggindustri, som inte bara minskar mängden överbliven betong och trä utan också hjälper till i arbetet med att bemöta klimatfrågorna, säger Yuya Sakai på Universitet i Tokyo, enligt Ny Teknik.

Forskarna tror att man i framtiden skulle kunna ersätta cementen och från grunden skapa betong med lignin. Man skulle då kunna använda avfall från jordbruket, som blandas med sand och grus.