Torsby tog flera steg mot en hållbar framtid

Nya bränslen för Svenska Rallyt, miljövänligt drivmedel för charterturism och solenergi på alla hus? Kreativiteten flödade när Paper Province samlade representanter från Torsby kommun till en energirik workshop tillsammans med politiker, företagare och privatpersoner i början av april.

Torsby är känt som den vidsträckta motorkommunen, där skogsbruk, handel och turism är de främsta näringarna. Kommunen har redan ett klimatsmart tänk, med satsningar på laddstolpar och en stor tankanläggning för gasbilar. Att driva skidtunneln med solenergi finns redan som förslag och intresset för miljöfrågor lever.

Workshopen ett första steg
Men hur kan vi ta till vara på Torsbys driv för att komma ännu närmare det fossilfria samhället? Det vill Paper Province hjälpa till att ta reda på, och ett första steg blev att samla föreningar, företag, politiker, kommun och skola i en gemensam sittning där alla fick vara med och bidra med bra idéer.

– Jag har ett nyfött barnbarn och jag vill att världen ska vara beboelig när hon är i min ålder, fastställde kommunstyrelsens Björn Nilsson (S).

Börja prioritera
– Förändring kräver tid, därför måste vi börja prioritera. Dessutom måste vi våga ta beslut, menade kommuntjänstemännen och fick medhåll från företagarna.

– Det finns ett motstånd mot nytänk, med djupt rotade traditioner på grund av de långa avstånden. Samtidigt kan vi använda motorkunskapen som finns för omställning till fossilfritt samhälle, sade bland andra Ann-Katrin Järåsen och hennes kollegor på Torsby kommun.

Förädla idéerna
Arbetet fortsätter under maj då de utvalda idéerna ska förädlas.

– Även de idéer vi inte kan genomföra i nuläget tas tillvara och hanteras på olika sätt för att inspirera inom olika verksamhetsområden hos kommunen och Paper Province, säger processledare Anna Blomquist.

Paper Province har sedan tidigare genomfört liknande satsningar i Arvika, Grums, Säffle och Hammarö. Nästa kommun på tur är Kristinehamn som kommer att få påhälsning under maj.

Engagemanget var stort vid workshopen i Torsby den 3 april.

Nya bränslen för ett klimatsmart rally var en av idéerna vid workshopen.

Workshopen lockade såväl kommunanställda och politiker som företagare och privatpersoner från Torsby.