Torsby lanserar nytt gymnasieprogram med inriktning på 3D-teknik

Från och med höstterminen 2021 kommer ett nytt teknikprogram att vara igång i Torsby med profilering mot 3D-teknik, det enda av sitt slag i Sverige. Genom samverkan med material- och teknikutvecklingscentret The Wood Region läggs också lyskraft på hållbara material från skogen.

– Att profilera utbildningen mot 3D-området kan ge konkurrensfördelar. Det blir en utbildning som ligger i tiden och genom ny teknik och samverkan med den unika innovationsmiljön The Wood Region kan utbildningen på sikt bli riksrekryterande, säger Torsby kommuns tf. skolchef Thomas Stjerndorff.

Stjerneskolan i värmländska Torsby har tidigare haft ett teknikprogram, men på grund av för få sökanden lades det ner. Nu har intresset ökat och kommunen ser behov av programmet igen, med något annorlunda inriktning. Programmet blir treårigt och det enda av sitt slag i Sverige. Det kommer att finnas 16 platser, men startar nu i höst med en pilotutbildning för ett mindre antal elever. Det formella beslutet om utbildningens start fattas av barn- och utvecklingsnämnden den 4 februari.

Former byggs upp lager för lager, baserat på en ritning som läses in i en dator. 3D-tekniken passar bra för komplexa, böjande former som annars kan vara tidskrävande att tillverka.

Spetsteknik genom The Wood Region

I Torsby kommun har 3D-print blivit något av en nisch tack vare satsningen på The Wood Region. Test- och utvecklingsanläggningen i Sysslebäck har bland annat en av världens största robotar för att 3D-printa med materialet biokomposit, som utvinns av trärester från sågverk.

The Wood Region finansieras av EU-projektet Bioinno* som drivs av bland andra näringlivsklustret Paper Province.

– 3D-print innebär många möjligheter. Det går snabbt att tillverka prototyper och du kan i princip skapa vilken form som helst, upp till sex meter i ett enda stycke. I Torsby kommun görs det med hjälp av skogen vilket är ett hållbart utnyttjande av resurser, säger Peter Edberg projektledare på Paper Province.

The Wood Region tar vara på restmaterial och kan cirkulera materialet till sina 3D-utskifter flera gånger, vilket ligger helt i linje med Sveriges pågående övergång till en cirkulär ekonomi.

Framtidsyrke

– För oss som jobbar för nya innovationer från skogen och med att säkra regionens framtida kompetens innebär den nya utbildningen det bästa av två världar. 3D-tekniker listas som ett framtidsyrke och här får vi en unik möjlighet att spetsa tekniken och förnybara material ytterligare genom samarbete mellan skolan och The Wood Region, säger Peter Edberg.

– Genom att The Wood Region finns i kommunen och har stort kunnande och teknisk utrusning inom 3D och designutveckling, blir det naturligt och självklart med ett samarbete med dem, säger Stjerndorff.

*Projektet Bioinno och testmiljön The Wood Region drivs genom samverkan mellan Torsby kommun, Region Värmland, Region Dalarna, IUC Dalarna, Dalarna Science Park och Paper Province. Läs mer här.