Tio framgångsrika år för Johanna Svanberg

I slutet av sommaren firade ett av våra medlemsföretag Svanberg Bona Officia tio år. Företaget består av Johanna Svanberg, en av våra mest nätverkande medlemmar som också sitter i valberedningen för Paper Province styrelse.

Svanberg Bona Officia erbjuder bland annat tjänster som rör ett företags miljöstrategi, vare sig man har en eller inte. Miljöområdet hänger nämligen intimt samman med alla strategiska val en företagare behöver göra. För att fatta kloka beslut gäller det att fundera över eventuella miljökonsekvenser, menar Johanna Svanberg.

– Det stora området jag arbetar med är miljötillståndsärenden inom pappersindustrin, beskriver hon.

Funderat länge

När Johanna bestämde sig för att starta eget för tio år sedan var hon anställd som produktionsdirektör på kraftpappersdivisionen på Nordic Paper.

– Jag har nog under de senaste 25 åren tänkt att jag i slutet av mitt yrkesverksamma liv ska vara egen istället för anställd. En vis vän sa till mig att inte vänta för länge med tanke på att många av ens kontakter är jämnåriga, och det är ofta genom kontakter man får uppdrag. Så jag ville komma igång innan för många av mina kontakter nådde pensionsåldern, säger hon.

Nätverksproffs

Företaget firade de tio åren som sig bör med mat och blommor. Nätverkande är viktigt för Johanna Svanberg och hon utstrålar professionalitet i allt hon gör.

– Det jag kan sakna ibland som företagare är pulsen i fabriken. Redan när jag startade företaget tänkte jag därför att jag kunde ta uppdrag som interimschef och det har jag varit vid flera tillfällen, bland annat nu nyligen, berättar hon.

Valberedningen

Just nu har Johanna ett uppdrag som ledamot i Paper Province valberedning.

– Jag har varit medlem i Paper Province hela tiden och som medlem har nätverksbyggande varit det viktigaste. Ett år utsågs jag till Årets nätverkare, säger hon leende.

– Om jag ska tacka någon efter de här tio åren som företagare är det den person som sa till mig att starta tidigare, avslutar hon med ett skratt.

Läs mer om Svanberg Bona Officia här!

Fotnot: [bo’na offi’cia (latin); en stats erbjudande att förmå två tvistande stater att uppta eller fortsätta förhandlingar för lösning av en tvist]