Tillbakablick på 2019 i en upp- och nervänd tid 

Maria Hollander gör sina sista arbetsveckor som vd på Paper Province. Här tackar hon för en fantastisk tid på klustret och blickar tillbaka på året som gått.

Jag bläddrar i Paper Province årsberättelse för 2019 och påminns om hur fantastiskt mycket vi åstadkommit. Dels medlemsföretagen, där 2019 var väldigt framgångsrikt för många. Dels vi som näringslivskluster ihop med Region Värmland, kommunerna, universitetet och många fler som varit med i våra projekt och aktiviteter. 

Det har varit så roligt! Årets höjdpunkt var förstås 20-årsjubileet. Vilken härlig fest! 

Riktigt häftigt är det också att vi har så många testbäddar i regionen nu. Dessa, tillsammans med inkubatorn STING Bioeconomy och alla företag som öppnar upp och ger stöd till forskare, innovatörer och nystartade företag som vill utveckla sina idéer – det har verkligen satt Paper Province på kartan som ett innovationskluster i framkant. 

I skrivande stund är hela världen upp-och nervänd på grund av corona-virusets framfart. Vi har ställts inför en situation vi aldrig kunnat föreställa oss, och vår förmåga till anpassning och nyskapande sätts verkligen på prov. Vi vet inte var det kommer att sluta. Men det finns en positiv sida i det som sker – koldioxidutsläppen har minskat dramatiskt och på vissa ställen ser man för första gången på åratal blå himmel. 

Det är tankeväckande. Hur kan vi bidra till att utsläppen fortsätter minska även efter corona? Skogen och skogsindustrin kommer att spela en avgörande roll för att det ska kunna ske. 

Vi vet att innovationsförmågan ökar i kristider, och jag tror att vi inte får tappa ”sense of urgency” när corona-krisen väl har klingat av. Innovation och utveckling för ökat fossiloberoende kommer att vara nödvändigt under många år framöver. Här kan vi som kluster göra stor skillnad. För att hålla en hög utvecklingstakt så vet jag att en av de viktigaste förutsättningarna är att vi fortsätter med det som vi är bäst på – att samarbeta! 

Jag vill tacka för alla fantastiska år på Paper Province – det har lärt mig så otroligt mycket och gett så mycket glädje. Jag kommer sakna er alla, men hoppas att vi ses i andra sammanhang. 

På sista sidan i vår årsberättelse står det: ”Skogen tillhör framtiden – och vi är här för att ta den dit”. Var stolt över att få vara en del av den resan, den kommer att vara fantastisk!