The Paper Province som bra exempel

Torsdagen den 3 april medverkar The Paper Province (TPP) när det svenska nätverket för EU:s Östersjöstrategi träffas i Stockholm. Tematiskt fokus är kopplingar mellan miljömål och välståndsmål i Östersjöarbetet.  – Det är ett gott betyg att Tillväxtverket hör av sig och ber oss medverka. Det tyder på att det arbete vi gör kan visas som ett bra exempel, menar Magnus Persson, innovationsrådgivare på TPP.
The Paper Province kommer att berätta lite kort om projektet MISICS (More innovation from SME with inter-cluster strategy and RDI projects) som är ett internationellt utvecklingsprojekt tillsammans med två andra skogsindustriella kluster i Norge och Finland. Projektet går bland annat ut på att ta fram en gemensam klusterstrategi för att ytterligare stärka regionerna och att hjälpa små- och medelstora företag att hitta transnationella samarbetspartners i de olika klustren.
Vid konferensen får Magnus Persson (på bilden ovan) berätta om projektet, dess mål och möjligheter samt de resurser som behövs. Efter presentationen kommer en myndighetspanel bestående av Havs- och vattenmyndigheten, Tillväxtverket och Vinnova kommentera vad som kan göras från nationell nivå för att realisera möjligheterna.