The Future of Sustainable Packaging Research

För några veckor sedan arrangerade Karlstads universitet ett forskar-summit med tema: The Future of Sustainable Packaging Research. Evenemanget lockade forskare från Australien, Frankrike och en rad andra länder. Dessutom ett antal företrädare för näringslivet och varumärkesägare.