Tetra Pak vill utbilda bort glas och fossil plast

Dryckesförpackningar av kartong är 4,3 gånger miljövänligare än glasflaskor. Kartong är det överlägset bästa alternativet utifrån ett miljöperspektiv. Punkt. Ändå finns det fortfarande flaskor av glas och fossil plast. Vad beror det på? Tetra Paks teori är att det beror på bristande kunskap. Igår offentliggjorde företaget en rapport i syfte att täta kunskapshålet och samtidigt slå hål på några seglivade myter om förpackningar. 

EN FÖRPACKNING MÅSTE FUNGERA I HELA KEDJAN

Rapporten heter ”Utsidan Räknas” och bygger på en konsumentundersökning framtagen under 2015 av United Minds, på uppdrag av Paper Province medlemsföretag Tetra Pak. Enligt intervjuade experter som rapporten citerar så är förpackningens uppgifter idag många fler än för bara tiotalet år sedan. Louise Ungerth, chef för konsument & miljö på Konsumentföreningen i Stockholm säger exempelvis att ”en förpackning måste fungera i hela kedjan, från att den lämnar fabriken till att den är tom och inte längre behövs. Den måste vara transporteffektiv och säljande i butikshyllan, men också lättöppnad, lättömd, snygg att titta på, lätt att platta ihop och effektiv att återvinna eller kompostera”.
Tetra Paks nordiske miljödirektör lägger till att förpackningarna dessutom själva måste kommunicera hur de ska hanteras när innehållet är slut.

TRENDER SOM STYR VÅR KONSUMTION

Frågar man konsumenterna så tycker bara 28% att miljövänligheten är den viktigaste faktorn vid val av livsmedelsförpackning. Hela 53% tycker att den viktigaste faktorn är funktionalitet – det ska vara en praktisk förpackning. Men vad är egentligen praktiskt? För att få reda på det har Tetra Pak tittat på hur vi lever våra liv idag, och har identifierat åtta trender som styr vår konsumtion.

  • Grönt uppvaknande. Gör att vi känner ett ökande ansvar för miljön.
  • Holistisk hälsa. Ett större hälsointresse gör oss måna om att köpa hälsosamma produkter.
  • Signalkommunikation. Vi föredrar produkter som signalerar ”goda värderingar”.
  • Urban livsstil. Singelhushåll gör att fler äter utanför hemmet och på språng, vilket ökar efterfrågan på mindre förpackningar.
  • Aktivt åldrande. Äldre resursstarka konsumenter väljer små förpackningar som är praktiska och lätta att öppna.
  • Digitalisering av allt. Hemleveranser ställer krav på andra förpackningar för att skydda produkterna.
  • Transparens. Konsumenten vill ha ärliga förpackningar som visar hur produkten ser ut och var den kommer ifrån.
  • Upprensning. Ökad stress skapar en önskan om att ta bort sådant som inte behövs, vilket främjar det enkla, närproducerade och genuina.

SEGLIVADE MYTER

Tetra Paks Trendanalyser är pricksäkra nog att vara intressant läsning för de flesta. Det är också de myter som avlivas i rapporten. Exempelvis tror tre av tio att glasförpackningar är mer klimatsmarta än kartongförpackningar. Men livscykelanalyser visar att glasflaskor har 4,3 gånger högre klimatpåverkan än kartongförpackningar. Var tredje konsument tror också felaktigt att det skulle vara bättre för miljön om livsmedelsprodukter inte alls hade förpackningar, utan istället såldes i lösvikt. Men enligt rapporten skulle i så fall matsvinnet öka och att mat förstöras, vilket skulle ge en mycket större miljöbelastning än att livsmedel förpackas på ett funktionellt sätt.
En annan myt som 16% av svenskarna håller sann är att källsortering inte lönar sig miljömässigt eftersom soporna ändå blandas senare i processen. I dagens sopbilar finns flera fack, och i dag återvinns 38,7 procent av dryckeskartongen som konsumeras i Sverige. Om vi kunde öka den siffran till 50% så skulle vi spara motsvarande ett års utsläpp av växthusgaser från 2400 personbilar.
Men den största myten, som varannan svensk tror på är att juice i kartongförpackningar som inte förvaras i kyldisken innehåller konserveringsmedel, annars skulle den snabbt bli dålig. Men sanningen är att aseptiska förpackningar kan hålla livsmedel färska och bevara smaken i upp till ett år utan konserveringsmedel. Kolla förpackningen nästa gång – för att en dryck ska få kallas ”juice” får den enligt Livsmedelsverkets regler inte lov att innehålla konserveringsmedel.

BARA FÖRNYBARA MATERIAL DUGER

Kontentan av Tetra Paks rapport är att förpackningar i framtiden – i allt större utsträckning – kommer att anpassas efter konsumtionstillfället. Rapporten slår fast att det behövs bättre och mer praktiska förpackningar för den som vill äta eller dricka något direkt, och att miljökraven hela tiden höjs. I framtiden är det bara förnybara material som duger, allt annat är på väg ut. Och förpackningen ska själv göra det lättare för konsumenten att ta miljöansvar. Den ska vara lätt att återvinna, och tydligt förklara hur det ska gå till.
Jag hoppas rapporten får rätt.
Rapporten och konsumentundersökningen finns att läsa på den här sidan…