Svensk-norsk studieresa gav nya perspektiv

Vad händer när nyckelaktörer inom digitalisering möts över landsgränser och branscher? Breddade vyer, ny kunskap, värdefulla kontakter och inspirerande idéer att ta hem till sina egna verksamheter. Detta blev tydligt när en europeisk delegation bjöds in till Sverige och Norge för att uppleva modern och innovativ skogsindustri.

– Jag förväntade mig att knyta nya kontakter och lära mig hur skogsbrukets värdekedja använder digitala lösningar. Mina förväntningar överträffades, säger Eva Eggeling, som deltog i studieresan i april.

Hon är chef för Center for Data Driven Design vid den österrikiska forskningsorganisationen Fraunhofer Austria Research GmbH, med affärsenheter i Graz och Klagenfurt. Eva Eggeling reste tillsammans med 15 andra delegater från Österrike, Frankrike och Schweiz. Gruppen bestod av representanter för klusterorganisationer, företag och forskningsinstitut. Syftet med besöket var att lära sig om nordisk innovation som driver skogssektorn i en hållbar riktning.

Från höghus till 3D-print

Resan började i Norge vid världens högsta timmerbyggnad, Mjøstårnet, i Brumunddal. Gruppen besökte också det klimatsmarta byggprojektet Ydalir i Elverum och världens mest miljövänliga möbelfabrik The Plus i Magnor.

I Sverige stannade turnébussen i Torsby, där Circlab – ett test- och utvecklingscenter för 3D-teknik – demonstrerade 3D-utskrift med förnybara material från skogen. På agendan stod också presentationer av bland andra Paper Province medlemsföretag Moelven och Taigatech om spårbarhet av stockar inom sågverk.

Eva Eggeling tested 3D printed chairs at Circlab

Circlab var en av höjdpunkterna för Eva Eggeling, på grund av dess hållbarhetsnisch.

– Circlab överraskade mig. Jag kan en hel del om 3D-utskrift, men jag visste inte att tekniken kunde tillämpas på skogsbaserade material. Tekniken behöver utvecklas ytterligare innan den når sin fulla potential, men den ser mycket lovande ut. Det skulle vara särskilt intressant att se hur man kan kombinera olika typer av träbaserade material för att uppnå olika materialegenskaper i en utskriven del. Det ger en ny aspekt på ämnet, säger Eva Eggeling.

Värdefulla kontakter

Ett annat särskilt värdefullt resultat för Eva, vars team bland annat är specialiserade på artificiell intelligens och visuell databehandling, var att få kontakt med Moelven och utbyta idéer om hur data kan användas för ökad effektivitet och hållbar utveckling. Detta passar väl in i Evas forskningsområde, och hon tror att det finns framtida samarbetsmöjligheter med sina nyfunna kontakter.

Det norska träbyggandets innovationsförmåga gjorde också intryck och inspirerade henne, även om det inte är direkt tillämpbart i hennes dagliga arbete. Både Mjøstårnet och The Plus, som byggs för att bidra till att minska koldioxidutsläppen, ökade hennes medvetenhet om hur miljöutmaningar kan hanteras på nya sätt med hjälp av förnybara råvaror och smarta, digitala processer.

– Alla vi träffade var öppna och delade med sig av sina åsikter och jag kände mig mycket välkommen trots att jag inte kände någon innan jag åkte. Både samtalen och programmet vidgade mina vyer och gav massor av inspiration, berättar hon.

– Återkopplingen från deltagarna efter resan har varit mycket upplyftande och visar att nätverkande är nyckeln till industriell omvandling. Alla gäster var mycket imponerade och åkte hem med nya insikter om den skandinaviska, skogliga bioekonomin, säger Gunnar Hellerström, medarrangör av resan och projektledare på Paper Province.

En del av Rosewood4.0

Resan anordnades som en projektverksamhet inom det EU-finansierade projektet Rosewood4.0, där Paper Province deltar som projektaktör och samordnare för de skandinaviska länderna. Projektet tar tillvara de mest innovativa digitala lösningarna inom skogsbruk, driver kunskapsöverföring och kopplar samman aktörer längs skogens värdekedja i syfte att stärka hållbarheten i virkesmobiliseringen, skogsförvaltningen och träindustrin i Europa.

Du kan få mer information om projektet och nätverket här:https://rosewood-network.eu/