Sverige och Kanada stärker samarbetet för skogsbaserade innovationer

I mitten av juni reser Paper Province och Sting Bioeconomy till Toronto och Vancouver tillsammans med sju svenska startupföretag för att hitta samarbeten kring skogsbaserade innovationer. Resan innebär en fördjupning av ett pågående samarbete och affärsmöjligheter för både svenska och kanadensiska företag.

Startupföretagen som deltar på resan 15 – 21 juni är Biosorbe, Bright Day Graphene, Ecopals, Melker of Sweden, Richter Life Science, Reselo och Tubesprout. Målet är att skapa nya samarbeten och affärsmöjligheter som gagnar företag i båda länderna. I Kanada kommer de svenska företagen få träffa viktiga möjliggörare för skogliga innovationer samt potentiella samarbetspartners och kunder.

Anna Carlsson och Malin Alpsten, grundare av Bright Day Graphene

– Eftersom vi baserar vår tillverkning av grafen på skogsråvaran lignin är det mycket intressant för oss att knyta kontakter till framtida samarbetspartners i Kanada där bioekonomin är stark, säger Anna Carlsson, vd på Bright Day Graphene.

– Resan är en möjlighet för oss att få kontakt med bra intressenter eftersom nätverket redan är så starkt och etablerat. Vi hoppas att komma hem med nya möjligheter till samarbete och intressanta projekt, fortsätter hon.

Pelle Stafshede, vd på Melker of Sweden

– För oss innebär det en möjlighet att tillsammans med andra bolag från Sverige få träffa möjliga samarbetspartners inom process- och materialutveckling för våra nyskapande kajaker. Vi hoppas också träffa investerare för en potentiell etablering av tillverkning av våra produkter i Kanada och tillgodose den nordamerikanska marknaden, säger Pelle Stafshede, vd på Melker of Sweden.

Fördjupar samarbetet

Agendan innehåller bland annat deltagande på en konferens om bioekonomi, workshoppar och matchmaking-event där deltagarna kommer att få visa upp och ta del av banbrytande innovationer från skogen samt utforska möjliga gränsöverskridande samarbeten. Från svensk sida anordnas resan och innehållet av Paper Province, Sting Bioeconomy och Business Sweden, i nära samarbete med kanadensiska aktörer såsom CRIBE (Center for Research an Innovation in the Bioeconomy).*

– Det är tack vare lyckade resultat från tidigare, liknande matchmakinginsatser i samverkan med CRIBE som vi har möjlighet att träffas igen och kan fördjupa samarbetet, säger Paul Nemes, vice vd på Paper Province. Fast vi befinner oss så lång ifrån varandra geografiskt har vi lyckats bygga ett starkt gemensamt nätverk där vi skapar värde för både svenska och kanadensiska företag.

Stora likheter

CRIBE är Ontarios ledande accelerator för skoglig innovation. Likt Paper Province arbetar de för att stötta och utveckla en hållbar och blomstrande bioekonomi rotad i den förnybara råvaran skogen. Genom att sammanföra forskare, näringsliv och det offentliga i olika typer av samverkansinsatser driver man den innovationsbaserade utvecklingen framåt.

– Vi har ett välutvecklat ekosystem för skoglig bioekonomi Sverige med epicentrum i och kring Värmland, där drivande aktörer som Paper Province och Sting Bioeconomy agerar katalysator. På liknande sätt utvecklas den skogliga bioekonomin runt Ontario, där vi har en motsvarighet i form av CRIBE, säger Paul Nemes.

Relation med djupa rötter

Samarbetet mellan Sverige och Kanada kring skogsfrågor har pågått i flera år. 2016 undertecknade länderna ett avtal om att stärka samarbetet inom forskning, innovation och handel för skogsbaserade produkter. Sedan dess har flera gemensamma aktiviteter genomförts.

Ett exempel är från i höstas då de svensk-kanadensiska innovationsdagarna anordnades i Toronto för att utbyta erfarenheter, hitta synergier samt skapa nya kontakter och affärsmöjligheter. Även då var Paper Province, Sting Bioeconomy och CRIBE på plats och anordnade sidoevent med fokus på skoglig bioekonomi tillsammans med inbjudna startupföretag.

– Kanada har en stark industri som är på jakt efter förnybara och koldioxidsnåla lösningar och Sverige är starka på innovation med många framstående startupföretag. Därför är det så viktigt att utveckla samarbetet mellan länderna och tillsammans bli föregångare i att visa hur skogen kan bli en del av lösningarna på flera av de globala utmaningarna som vi står inför, avslutar Paul Nemes.

 

*Resan och de innovationsfrämjande insatserna arrangeras inom ramarna för projekten Vinnväxt samt det EU-finansierade projektet Focus Industry Spets. Vinnova stöttar deltagande företag med resebidrag.

 

Image

Paul Nemes

Vice VD

+46 (0)72 549 99 20

paul.nemes@paperprovince.com