Sverige har förbrukat jordens resurser för i år

Från och med idag lever vi över våra tillgångar i Sverige. Det innebär att om alla i hela världen skulle leva på samma sätt som vi gör så skulle jordens resurser vara förbrukade efter drygt tre månader.

Idag har Sverige nått Overshoot Day. Det innebär att vi har gjort av med naturens årliga budget av förnybara resurser. Allt vi utnyttjar från och med nu är ett lån av våra kommande generationer.

Stora skillnader mellan länderna

Hur vi lever i världen skiljer sig mycket åt bland länderna. Sverige är det tionde landet att först nå Overshoot Day den 3 april. Allra först är Qatar. Skulle hela världen leva som man gör där skulle vi förbruka jordens årliga resurser redan den 10 februari. Sist på listan, det vill säga det land som gör minst avtryck på jorden är Jamaica, där inträffar Overshoot Day den 20 december.

Sammanslaget är världens Overshoot Day är 27 juli. Från den dagen är all konsumtion på jorden överkonsumtion. Överutnyttjandet av jordens resurser leder bland annat till avskogning, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar.

Du kan göra skillnad!

Genom att hitta nya klimatsmarta sätt att leva på kan vi minska det negativa avtrycket på miljön. Ett första steg är att se över vår egna konsumtion.

Bara genom att återvinna textiler, åka kollektivt, göra färre flygresor, slänga mindre mat och äta mindre kött kan du bidra.