Svenskt-norskt projekt om skogens värden avslutas med konferens och antologi