Svenskarna önskar fler solceller och trädgårdar på taken

Tre av fyra svenskar vill se fler solceller på Sveriges byggnader i framtiden. Samtidigt vill 58 procent se fler trädgårdar på taken. Att leva klimatsmart och hållbart blir allt viktigare för svenska folket. Det visar Projektengagemangs undersökning Samhällsbarometern.

I utvecklingen av Sveriges städer är hållbarhet och grönska det svenskarna prioriterar högst. En dryg tredjedel av svenska folket vill att landets byggnader ska förses med vindturbiner eller kraftverk för att kunna generera energi. Endast elva procent vill se fler glaspartier och fönster. Lika få önskar se mer konst på fasaderna, vilket vittnar om att hållbarhet hamnar högre upp än estetisk utsmyckning i svenskarnas prioritetsordning.
– Svenskarna är tydliga med att framtidens städer ska vara grönare och mer hållbara. Det ligger också i linje med hur vi ser på utvecklingen. Ett ökat fokus på hållbarhet i kombination med teknikutveckling och delningsekonomi kommer att möjliggöra en grön omställning i våra städer och på lång sikt kommer vi ha möjlighet att frigöra ytor som idag upptas av parkerade bilar, säger Nicke Rydgren, affärsutvecklingschef på Projektengagemang.

Läs mer och se hela listan över vad svenskarna vill se på byggnaderna 2050 här…