Svensk industrihistoria skrivs när Nordic Paper slutar producera sulfitmassa

Nu har Nordic Paper slutat producera sulfitmassa på bruket i Säffle. Pappersproduktionen fortsätter och samtidigt pågår en omställning med investeringar som innebär ökad produktion. – Vi säkrar Säfflebrukets framtid och vår världsledande position genom den här satsningen, säger vd Anita Sjölander.

Nordic Papers produktionsanläggning består idag av två pappersmaskiner som producerar naturligt greaseproofpapper till främst livsmedelsindustrin. Bland annat bakformar och bakplåtspapper. Fram till denna vecka har pappersproduktionen delvis baserats på egenproducerad sulfitmassa.

Som tidigare kommunicerat beslut upphör Nordic Paper med massatillverkning i Säffle och kommer fortsättningsvis endast använda externt inköpt massa. Bolaget väljer att investera och gör stora satsningar på papperstillverkningen vid anläggningen genom att öka den årliga produktionskapaciteten med cirka tio procent. Förändringen kommer också innebära flertalet positiva miljöeffekter, bland annat kommer anläggningens användning av fossila bränslen mer än halveras.

– Vi säkrar Säfflebrukets framtid och vår position som världsledande producent av naturligt greaseproofpapper genom den här satsningen. Därmed möter vi våra kunders ökande efterfrågan på förnyelsebara material samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan. Processen har sedan beslutet togs varit intensiv och det är aldrig enkelt när det handlar om så här stora omställningar. Alla involverade gör och har gjort en oerhört fin insats för det jobb som krävs, säger Nordic Papers vd Anita Sjölander i ett pressmeddelande.

Efter omställning av bruket minskar organisationen med cirka 20 tjänster och företaget har tillsammans med fackliga parter arbetat hårt för att göra förändringen så bra som möjligt. Det innebär att sex tillsvidareanställda personer kommer att avsluta sin anställning i företaget under 2022.

– Den här veckan töms den sista kokaren och sista kapitlet för sulfitmassatillverkningen och en del av Sveriges industrihistoria skrivs. Några kommer tyvärr att få lämna sitt arbete, vilket är tråkigt. Men vår fabrik finns fortfarande kvar och allas vår förhoppning är att den ska stå kvar i många år till, fast nu som renodlad pappersfabrik, säger Lennie Kasten, ordförande för Pappers i Säffle.

Om Nordic Paper

Nordic Paper är en skandinavisk specialpappersproducent, som tillverkat högkvalitativt papper sedan 1800-talet. Nordic Paper är en ledande leverantör av kraftpapper och naturligt greaseprooofpapper för livsmedel. Produkterna är baserade på förnyelsebara skogsråvara från lokala skogar. Från sina fyra skandinaviska pappersbruk levererar Nordic Paper till kunder i över 70 länder. Nordic Paper hade 2020 intäkter om cirka MSEK 2 900, cirka 630 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm.