Sveaskog ska framställa ligninolja

Sveaskog blir delägare i SunCarbon AB som utvecklat en unik teknik för att utvinna ligninolja ur massabrukens svartlut. En “grön” olja som är förnybar och fungerar som ett klimatsmart alternativ till fossila.

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och ägs av svenska staten. Med detta följer  ansvaret att vara ett föredöme i hållbart företagande samt i utveckling av innovationer med utgångspunkt i den svenska skogen. Delägandet i SunCarbonAB är en del av detta.

– Vår viktigaste uppgift är att ta hand om skogen så att den kan fortsätta skapa samhälls- och klimatvärden men också säkerställa att skogen får en betydelsefull roll för vårt framtida samhälle. Genom denna investering bidrar vi till att skogen och restprodukter från skogsbruk och industri ges en central roll i utfasningen av fossila produkter i vårt samhälle, säger Per-Olof Wedin, vd och koncernchef för Sveaskog, i ett pressmeddelande.

Ny produktionsanläggning

2022 kommer SunCarbon påbörja byggnationen av en produktionsanläggning för utvinning av ligninolja. Anläggningen beräknas producera cirka 45 000 ton ligninolja per år.

– SunCarbons teknik medför att massabruket får en ny intäktsström från ligninoljan men därtill kan öka produktionen av cellulosa vilket bidrar till att stärka brukets lönsamhet och konkurrenskraft, den bidrar därmed också till att öka användning och värde av veden säger Jan Wintzell, chef för affärsutveckling och innovation i Sveaskog.