Supertunna fossilfria kompositbarriärer i en passage snart möjliga

Karlstads universitets analys är färdig. Slutsatsen är att två tunna lagers bestrykning ger bättre barriäregenskaper än ett tjockt lager, vilket var precis det besked UMV Coating Systems i Säffle ville ha. Nu vill företaget gå vidare mot kommersialisering. 
Förra året tog UMV Coating Systems i Säffle ett stort kliv mot målet att bestryka papper med en helt fossilfri barriär för ex livsmedelsförpackningar, utan att det bildas porer när barriären torkas. Framgångsfaktorn var bestrykaren INVO Coater som kan prestera barriärer med en tjocklek på ända ner till en tusendels millimeters. Under fjolårets pilotkörning testade UMV att lägga på flera stycken extremt tunna lager i flera passager. Resultatet var så lovande att företaget nu sökt pengar från Vinnova för att bygga om sin pilotmaskin så att den kan bestryka upp till tre lager i en passage.
– En sådan modifiering kommer ge oss möjlighet att testa massor av kombinationer av olika barriärmedier. Den kommer bli ett fantastiskt verktyg för att utveckla barriärer med helt nya egenskaper, säger Per Emilsson, försäljningschef på företaget som nyss kommit hem från amerikanska branschmässan Papercon 2015, där UMV presenterade flerlagerskonceptet för ett auditorium med cirka 200 intresserade åhörare.

TVÅ TUNNA LAGER BÄTTRE ÄN ETT TJOCKT

UMVs pilotförsök väckte internationellt intresse redan förra året. Kanske för att bestrykning av fossilfria barriärer länge varit en hård nöt att knäcka eftersom det uppstår porer som gör förpackningarna mindre täta och därmed obrukbara. När nu Karlstads universitets analyser är färdiga och forskarna kan konstatera att porerna uteblev, samt att två tunna lagers bestrykning på 1,5 gram, respektive 1,0 gram per kvadratmeter ger bättre barriäregenskaper än ett lager på 7 gr/kvadratmeter så är det än ännu en världsnyhet.

TRE BESTRYKARE I EN MASKIN

Vid förra årets pilotförsök gjordes bestrykningarna i flera passager eftersom pilotmaskinen bara var utrustad med en bestrykare. Men nu vill alltså UMV utrusta sin maskin med totalt tre bestrykare för att se om det går att upprepa samma resultat även under kommersiella förhållanden. Något som inte är helt enkelt.
– I kommersiell produktion blir det för dyrt att bestryka i flera passager. Målet är att utveckla metoder för att applicera och dosera barriärmediet i så tunna och jämna lager som möjligt så att vi klarar att göra det i tre lager i en och samma passage. Utmaningen är att torka bort vattnet som finns i mediat när det har applicerats, eftersom mediats syfte är just att inte släppa igenom luft och vattenånga. Men vi har goda indikationer på att vi kommer klara det, säger Per Emilsson.

ERBJUDER TESTDAGAR PÅ UNIK PILOTMASKIN

Projektet är en betydande investering, och Paper Province har hjälpt UMV att ansöka om 40% av investeringskostnaden från Vinnovas utlysning ”Innovationsprojekt i företag”.
– Resten hoppas vi kunna finansiera genom att sälja testdagar på den färdiga pilotmaskinen. Den kommer bli den enda i sitt slag och en ovärderlig tillgång för utvecklingen av barriärer med nya egenskaper, berättar Per Emilsson.
Alla ansökningar behandlas nu av Vinnova, som kommer meddela sitt beslut om vilka ansökningar som beviljas i juni.

Per Emilsson och Pia Eriksson testar barriäregenskaper

Per Emilsson och Pia Eriksson, utvecklingsingenjör vid Karlstads universitet, testar barriäregenskaper.


 
UMV Coating Systems bestrykare INVO Coater

Framgångsfaktorn för projektet var bestrykaren INVO Coater som kan prestera barriärer med en tjocklek på ända ner till en tusendels millimeter.