Studenter tränas bygga affärer utifrån senaste skogsindustriella forskningsresultat

Utbildningen i Industriell Ekonomi på Karlstads Univeristet är ledande i att utbilda studenter i grönt affärskap, och att bygga tillväxt ur gröna värden.Som en del i utbildningen ingår en affärscasetävling där studenterna delas i grupper och tar fram affärskoncept för kommersialisering av en ny teknologi inom skoglig bioekonomi.

Denna vecka startar årets studenttävling som utgår från Helena Halonens forskning för tillverkningsmetoder av högstarka biobaserade material.

– Om studenterna skall bli ledande, är det viktigt att de kan jobba med skarpa och ledande affärsutvecklingscase, samarbetet med Paper Province gör att vi får tillgång till den senaste inom området” säger Mikael Johnson.