Strategi för växande bioekonomi i Sverige ska tas fram

Som ett led i arbetet med att skapa jobb genom att driva på klimatomställningen har regeringen beslutat att tillsätta en utredning för att ta fram en strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och växande svensk bioekonomi. Uppdraget har nu tilldelats före detta miljöminister Lena Ek.

Enkelt uttryckt är bioekonomi ett klokt sätt att leva utan att förbruka jordens ändliga resurser. Genom at använda förnybara råvaror från skogen, jorden och havet i stället för fossila bränslen och material minskar vår klimatpåverkan och skapar en hållbar ekonomi över tid.

Klimatomställningen pågår redan i Sverige men är långt ifrån i mål. Som en del i arbetet kommer regeringens uppdrag, som tilldelats Lena Ek, ge förslag till ett eller flera uppföljningsbara mål och, vid behov förslag på åtgärder, för en växande bioekonomi.

Främja biodrivmedel

Lena Ek börjar arbetet som särskild utredare den 15 augusti. Utöver att ta fram förslag strategi, mål och åtgärder ska Lena Ek även analysera genomförbarheten i, och om lämpligt, föreslå åtgärder som främjar effektiv produktion av flytande biodrivmedel baserat på inhemska råvaror i Sverige, inklusive ett eller flera alternativa förslag till långsiktigt produktionsstöd.

– Uppdraget är komplext och sträcker sig över flera sektorer. Med en gedigen bakgrund inom miljö- och jordbruksfrågor från både nationell och europeisk nivå har Lena Ek helt rätt kompetens för uppdraget, och även det engagemang som krävs. Jag känner mig både trygg och glad att Lena nu förordnats som särskild utredare, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg i ett pressmeddelande.

Uppdraget om produktion av biodrivmedel ska redovisas senast den 15 februari 2023. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 oktober 2023.