Stort intresse för Analysdagarna på Stora Enso Skoghalls Bruk

Under två dagar i slutet på augusti pågick Analysdagarna på Stora Enso Skoghalls Bruk. De lockade drygt 55 medarbetare från de svenska Stora Enso bruken och Karlstad Research Centre.  Analysdagarna är en chans till kompetensutveckling och nätverkande för labingenjörer, labchefer och utvecklingsingenjörer på Stora Ensos svenska bruk. Dagarna fylldes av intressanta förläsningar och instrumentvisningar. Det var föreläsare från Karlstad Research Centre varvat med externa föredragshållare som stod för presentationerna.
Initiativtagare till dessa utbildningsdagar är Skoghalls Bruks båda labchefer, Margareta Sandström, miljö- och sulfatlabschef och Helena Woxlin, vikarierade chef på kartonglab.
”Jag tycker det är trevligt att ordna så att personer som jobbar med samma saker inom Stora Enso i Sverige får en chans att träffas och utbyta erfarenheter, säger Margareta Sandström.
Bertil Magnusson från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en erfaren förerläsare kring mätosäkerhet och kvalitetstänkande på lab. Han berättade bland annat om metodvalidering och intern kvalitetskontroll.
”Det var härligt att föreläsa för så entusiastiska och engagerade deltagare. Det blev bra diskussioner”, säger Bertil Magnusson.
Från Karlstad Research Centre föreläste bland annat forskarna Annki Karlsson och Raija Bådenlid.
Annki presenterade hur detektivanalys av skogsindustriella prover går till. Raija Bådenlid, berättade om NIR, nära infraröd spektroskopi, som t ex kan mäta sammansättning av ved.
”NIR har stor potential och borde användas mer”, konstaterar Raija.
Under den andra dagen var föreläsningarna uppdelade i två olika sessioner; en för sulfatlab och en för kartonglab. Sulftalab-delen fokuserade på kemi och miljö. Kartonglab-delen handlade om fysikaliska parametrar. Det var ett antal olika leverantörer på plats som Metso, PulpEye och Lorentzon & Wettre, som informerade om och visade sin senaste labutrustning.
Margareta Sandström var nöjd med Analysdagarna.
”Det blev två trevliga dagar. Utbildningsdagar som dessa skapar bra gemenskap mellan bruken. Det var kul att det var så många som hade möjlighet att delta, säger Margareta Sandström.
”Analysdagarna tycker jag kändes som en kick-off. Vi hoppas att Analysdagarna är något som ska bli återkommande, säger Helena Woxlin.

Röster från deltagare

Peter Kvitle, labingenjör, Kartonglab, Skoghalls Bruk
”Väldigt bra dagar. Speciellt Bertil Magnussons föredrag om kvalitetstänkande på lab. Det var helt suveränt. Fick många aha-upplevelser.”
Johan Mähler, labchef, Skutskärs Bruk
”Intressanta och bra dagar. Extra plus till fördraget från SP. Det var trevligt att träffa Stora Enso-medarbetare från andra bruk i Sverige. För min del var det svårt att välja vilken session jag skulle gå på under dag två; kartonglab eller sulfatlab. Båda två var så intressanta. ”