Stort engagemang för ett hållbart Hammarö

”Bygg nya hus i trä. Gör Hammarö till Sveriges bästa cykelkommun. Gör klimatsmarta upphandlingar i kommunen. Ordna en buss (av trä) som går på biobränsle till Karlstad. Få källsorteringen på Hammarö att fungera.”

Kreativiteten flödar på workshopen Klimatsmart Hammarö.

På en workshop arrangerad av Paper Province pratar deltagarna om Hammarös hållbara framtid. Ett 40-tal idéer för ett grönare Hammarö spånas fram.

– Det här tar fram den kreativa ådran i oss när det gäller vår gröna ö. Tillsammans ska vi närma oss målet. Hammarö ska leva i många år och vara grönt och fossilfritt, säger Per Aspengren, kommunstyrelsens ordförande.

Engagerade representanter från Hammarö kommun och Stora Enso Skoghalls bruk tillsammans med andra företagare, Region Värmland, Karlstads universitet, Hammaröbor och Paper Province– alla har de samlats i Folkets hus i Skoghall.

Utveckling inom bioekonomi

Syftet med dagen är att öka kunskapen om bioekonomi och stimulera till gemensam utveckling.

Besökarna får en inblick i vad skoglig bioekonomi handlar om, men framförallt handlar dagen om att samarbeta och ta vara på den samlade potentialen.

Vad kan vi göra för att visionen om att utveckla Hammarö hållbart och klimatsmart ska bli sann? Hur kan jag själv bidra för att det ska bli verklighet? Vad sätter käppar i hjulet för en grön utveckling? Det är exempel på frågor som tas upp.

Vid ett bord sitter Ulrika Jansson, markingenjör på Hammarö kommun, Ola Svending miljöchef på Stora Enso Skoghalls Bruk (ej med på bilden), Peter Johansson, liberal kommunpolitiker på Hammarö kommun (till vänster) och Mikael Johnson, forskare på Karlstads universitet.

Viktigt samarbeta

Gruppen spekulerar i hur viktigt det är att förändra sitt eget beteende och tänka i nya banor.

– Kunskapen finns, men vi agerar inte. Det behövs något som får oss att agera långsiktigt, säger Mikael Johnson och berättar om en kurs han håller på universitetet där studenterna får prova att leva hållbart och fundera över de miljömässiga konsekvenserna.

Kollektivtrafiken tas upp.

– Vi har kollektivtrafik som fungerar klockrent, men inte överallt på ön. Bussresandet borde anpassas till verkligheten. Kanske behövs det bara en niopersonsbuss på vissa sträckor? El-cyklar skulle också kunna vara ett alternativ, säger Peter Johansson.

De fortsätter diskuter problemet med källsortering av avfall och alla är överens om att det vore ett första steg i rätt riktning att få den att fungera på Hammarö.

Uppföljning i februari

Det här var den första workshopen på Hammarö.

– Nu ska vi gå igenom alla idéer för att ta fram projekt som går att arbeta vidare med. Workshopen följs upp i februari 2018, säger projektledare Anna Blomquist.

Workshopen ingår i Paper Province projekt Klimatsmart Innovation finansierat av Tillväxtverket. Hammarö är den tredje kommunen efter Säffle och Grums och näst på tur står Arvika kommun.