Storsatsningen On demand har kickat igång

I februari 2024 samlades aktörerna i storsatsningen On Demand för att starta igång arbetet med att bygga lokal och hållbar tillverkning av kritiska reservdelar och komponenter. Paper Province, tillsammans med 16 andra deltagande aktörer, är en del av initiativet där alla på olika sätt kommer att bidra i arbetet mot en mer resilient och konkurrenskraftig industri.

Projektet handlar om behovsstyrd tillverkning av reservdelar till processindustrin i Norra Mellansverige. För att inte riskera att produktionen blir stående lägger företag idag mycket reservdelar på lager, vilket innebär både höga lagerkostnader och att allt kanske inte används. Idag är det också vanligt att man bygger reservdelar av en till stor del onödigt material eftersom det är billigare att låta det vara kvar än att ta bort det. När reservdelar dessutom fraktas från andra delar av världen påverkas miljö och klimat negativt. Reservdelar skulle kunna tillverkas lokalt och regionalt på ett mer miljö- och resurseffektivt sätt.

Nicklas Tarantino

– Vi vill effektivisera så att leverantörerna kan producera när industrin behöver det. Att tillverka on demand är inget nytt, men vi behöver jobba med att möta behovet snabbare med digitala verktyg. Vi tittar också på produktionsmetoder som innebär mer additiv tillverkning. Om man använder sig av 3D-printing för att producera en produkt så använder du bara precis så mycket material du behöver, säger projektledaren Nicklas Tarantino från Sustainable Steel Region i en intervju med Vinnova.

Under dagen presenterades bland annat bakgrunden till initiativet samt det arbetssätt och gemensamma arbetsmetoder som kommer ligga som grund för de kommande fyra åren.

– Att alla deltagande aktörer samlas är inte bara värdefullt, utan även otroligt viktigt för att ambitionerna med det fortsatta arbetet ska genomföras på ett framgångsrikt sätt. Jag ser verkligen fram emot det fortsatta arbetet tillsammans med deltagande företag, lärosäten och övriga intressenter, säger Stefan Jansson på Sustainable Steel Region, som leder det operativa arbetet.

Informationsträffen genomfördes av Sustainable Steel Region i samarbete med Sandbacka Science Park, Propell och Paper Provice som en del av det gemensamma initiativet. Arbetet har en långsiktig vision på tio år men påbörjas som ett fyraårigt projekt som finansieras av Vinnova, Region Gävleborg, Region Dalarna och Region Värmland.

Läs mer om projektet här: Länk >

Image

Peter Edberg

Projektledare och teamledare


+46 (0)73 061 75 17
peter.edberg@paperprovince.com