Stora Ensos koncernchef besökte Skoghalls Bruk

– Vår strategi är att jobba och växa inom tillväxtmarknader, och där är Skoghalls bruk ett gott exempel. Om vi fortsätter att växa så kommer vi också genomföra fler investeringar i Skoghalls Bruk.
Det beskedet gav Stora Ensos nya koncernchef, Karl-Henrik Sundström när han på tisdagen besökte det värmländska pappersbruket för att se över de förbättringsprojekt som genomförs och för att möta såväl ledningsgruppen som fackliga företrädare.  Efterfrågan på tidningspapper har länge sjunkit. Enligt Sundström beror nedgången till 60 % på digitaliseringen av tidningar och till 40% på den lågkonjunktur som råder i Europa. Men Skoghalls Bruk tillverkar vätskekartong till förpackning av livsmedel, vilket är en växande marknad tack vare ökad välfärd i världen. Därför har Stora Ensos bruk i Skoghall varit fullbokat sedan länge. För att kunna möta den ökande efterfrågan har koncernen bl a investerat mer än 10 miljarder kronor i Skoghalls Bruk de senaste 10 åren. De senaste investeringarna skedde under det årliga underhållsstoppet i förra veckan, då man bland annat installerade uppdateringar i sin fiberlinje, vilket gör att bruket kan öka sin produktion av egen sulfatmassa med 45.000 ton/år.
– Vi sänker våra kostnader, förbättrar kvaliteten och får en bättre energisituation. Därmed stärker vi vår konkurrenskraft, säger Carl-Johan Albinsson, platschef på Skoghalls Bruk.