Stora Enso toppar hållbarhetsranking på börsen

För fjärde året i rad utses Stora Enso till det mest hållbara företaget på börsen inom materialsektorn. Redan i år har de nått sina utsläppsmål för 2030.

– Det är verkligen ett erkännande att vi är långsiktiga i det vi jobbar med inom hållbarhet. Det är vår kärnaffär. Hela vår innovations- och produktagenda handlar om omställning mot klimatpositiv påverkan, säger en stolt Annica Bresky, Stora Ensos vd till Dagens Industri.

Företagets ambition var att minska de egna utsläppen med 30 procent till 2030, men eftersom målen nåtts redan nu är Stora Enso i färd med att sätta nya mål.

Lignin och träbyggnation

Utöver det egna hållbarhetsarbetet nämns även satsningen på lignin som viktig för utvecklingen.

– Baserat på vår forskning har vi definierat lignin som ett av våra viktigaste strategiska områden med potential inom många nya, gröna innovationer, förklarar Annica Bresky för Dagens Industri.

Stora Enso menar också att man har ambitionen att främja träbyggandet.

– 40 procent av alla globala klimatutsläpp kommer från byggindustrin. Att där kunna ersätta så mycket material som möjligt med träbaserat kan bidra till att minska koldioxidavtrycket oerhört mycket. Det är den bästa kolsänkan, att bygga i trä. Hus som står där i kanske flera hundra år.

Rankningen av “Årets hållbara bolag” genomförs av Lunds Universitet i dialog med en rådgivande kommitté med experter samt representanter från organisationer som FAR, Sida, SFF, Vinnova och TIllväxtverket.

Se vilka andra bolag som finns med på listan och läs hela artikeln här.