Stora Enso Skog planterar 13800000 plantor i Värmland

375 miljoner skogsplantor planteras årligen i Sveriges skogar. 43 miljoner av dessa planteras av Stora Enso Skog. Och nästa 14 miljoner av dem planteras i våra värmländska skogar. Just nu är flera av plantorna på väg för leverans.

– Det är ständigt högtryck hos oss. Just nu förbereder vi leveranserna till våra kunder. Miljontals plantor ska nå ut till markägare och entreprenörer. Våra plantor levereras i kartonger och det är viktigt att plantorna kommer i marken inom en vecka. Plantorna mår bäst av att djupplanteras. Helst ska torvproppens övre kant ner 2-3 centimeter under markytan. Större plantor kan även planteras djupare. En planta med gröndel över 20 centimeter kan utan problem planteras ner fem centimeter, säger Oskar Skogström, Plantskolechef vid plantskolan Sör Amsberg.

– Planteringssäsongen startar så snart tjälen har släppt och pågår fram till midsommar. Under den torraste perioden i juli bör du undvika plantering, medan det mot sensommar och höst i augusti-september är mycket gynnsamt att plantera. Generellt kan man säga att för varje träd som skördas planteras minst två nya. Tall och gran är de dominerande sorterna vi planterar, säger Eva Stattin, Skogsskötselspecialist, Stora Enso Skog.

Stora Ensos skog planterar mest i Värmland

Av de 43 miljoner plantor som Stora Enso Skog årligen planterar går närmare 13 800 000 till Värmland. Resterande fördelas mellan Dalarna, Dalsland/Bohuslän, Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Uppland och Västmanland. Till dessa län går allt från 9,5 till 1,1 miljoner plantor. Det innebär att Värmland är det län där Stora Enso Skog planterar allra mest.