Stora Enso och Karlstads Energi fördjupar samarbetet

Sedan 2008 värmer Stora Enso fjärrvärmekunderna i Karlstad och på Hammarö med resurseffektiv biobaserad värme. Nu fördjupar Stora Enso och Karlstads Energi samarbetet ytterligare.

– Vi strävar alltid efter att använda våra resurser effektivt och söker sätt att ta till vara på restströmmar så att de inte går förlorade. Att de dessutom kommer närsamhället till nytta är än mer positivt, säger Marie Morin platschef Skoghalls Bruk.

”Hållbar energi för alla” är ett av de 17 globala hållbarhetsmålen. För att lösa klimatkrisen behöver samhället, bland flera andra åtgärder, utnyttja resurser så effektivt som möjligt. Ett sådan sätt är att tillvara energi som annars går förlorad och det är just det Stora Ensos och Karlstads Energis samarbete handlar om. Karlstads Energi kan använda restvärme från Stora Ensos processer för att värma fjärrvärmekunderna i Karlstad och på Hammarö.

Det nya avtalet mellan parterna säkerställer att än mer restvärme kan tillvaratas.

– För vår del är samarbetet med Stora Enso mycket värdefullt. När Stora Enso ökar sin leverans av biobaserad värme behöver inte vi använda dyrare bränslen med högre miljöpåverkan. Ett bra exempel på ett samarbete som stärker det värmländska näringslivet, säger Erik Kornfeld, vd på Karlstads Energi.