Stora Enso investerar 97 miljoner euro i en utökning av kartongproduktionen vid Skoghalls bruk

Stora Enso investerar 97 miljoner euro i en utökning av kartongproduktionen vid Skoghalls Bruk. ”Det här är den största investeringen i Skoghalls Bruk på cirka 20 år och en fantastisk nyhet”, säger platschef Marie Morin.

Efterfrågan på hållbara förpackningar ökar och Stora Enso har en viktig roll att fylla i att möta behovet. Stora Ensos bruk i Skoghall söder om Karlstad är en modern producent av konsumentkartong i världsklass för vätskeförpackningar och förpackningar för torrvaror. Investeringen på 97 miljoner euro kommer ytterligare att främja bolagets tillväxt inom exempelvis vätskekartong och konsumentkartong.

Till följd av investeringen kan den årliga produktionen av förpackningskartong i Skoghall ökas med cirka 100 000 ton, till en total kapacitet på över 900 000 ton, förutsatt att miljötillstånd ges. Investeringen förväntas vara slutförd under andra halvåret 2023, meddelar Stora Enso i ett pressmeddelande.

Marie Morin, platschef Skoghalls Bruk

– Det här är den största investeringen i Skoghalls Bruk på cirka 20 år och en fantastisk nyhet. Marknaden visar en stor efterfrågan på våra produkter som drivs av viljan att ersätta plast och hållbarhetstrender, säger Marie Morin, platschef Skoghalls Bruk.

Satsning på kartong

Kartongexpansionen i Skoghall kommer att implementeras genom att åtgärda flaskhalsarna vid en av de befintliga produktionslinjerna, och genomförs i två steg under de planerade underhållsstoppen.

– Skoghall är en av våra främsta integrerade produktionsanläggningar för miljövänliga förpackningsmaterial. Investeringen stärker Stora Ensos möjlighet att producera högkvalitativ och kostnadseffektiv konsumentkartong inom det växande segmentet för vätske- och livsmedelskartong, säger Hannu Kasurinen, chef för Stora Ensos division Packaging Materials.

I sitt pressmeddelande tillkännager också Stora Enso att man inleder en förstudie om konvertering i Uleåborg, Finland. Förstudien ska undersöka möjligheterna att konvertera en för närvarande vilande produktionslinje vid Uleåborgs bruk till produktion av förpackningskartong.