Stora Enso inleder ett förprojekt för att utöka kapaciteten för massa och kartong vid Skoghalls bruk

I dag går Stora Enso ut med nyheten om att man inleder ett förprojekt och ansöker om miljötillstånd för att utöka och förbättra kapaciteten för massa- och kartongtillverkning vid Skoghalls bruk. – Ett stort och historiskt steg in i framtiden, säger Marie Morin, platschef Skoghalls Bruk.

Investeringen skulle göra det redan välutvecklade bruket till en integrerad, synnerligen kostnadseffektiv och miljövänlig producent av förpackningskartong och barrmassa. Investeringen skulle gynna kunder över hela världen och ytterligare stärka Stora Ensos position som en leverantör av högkvalitativa, förnybara förpackningsmaterial.

– Beskedet är ett väldigt stort och positivt förtroende från Stora Enso som ger oss möjlighet att utreda hur vi kan växa och ta nästa steg mot en mer hållbar produktion och fossilfri fabrik. Det är ett stort och historiskt steg in i framtiden, säger Marie Morin, platschef Skoghalls Bruk.

Höjer kapaciteten för massa och kartong

Förprojektet kommer att utvärdera en möjlig uppgradering och expansion av den befintliga integrerade massakapaciteten från 370 000 ton till 780 000 ton per år, samt en potentiell ökning av kartongkapaciteten på 120 000 ton.

Efter investeringen skulle bruket bli integrerat till närmare 100 procent, med produktion av ytterligare 220 000 ton marknadsmassa. Detta skulle möjliggöra ytterligare en ökning av konkurrenskraftig kartongproduktion. Projektet skulle dessutom sänka fossila koldioxidutsläpp från tillverkningen avsevärt. Resultat från en nyligen genomförd förstudie har visat att det är värt att driva processen vidare.

– Skoghall är ett av våra viktigaste integrerade bruk för förpackningsmaterial. Investeringen skulle ge oss möjlighet att växa och bli ännu mer flexibla gentemot våra kunder för att möta den ökande efterfrågan på hållbara förpackningar, säger Hannu Kasurinen, EVP på Stora Ensos division Packaging Materials i ett pressmeddelande.

Produktionsstart tidigast 2023

Om investeringen godkänns efter att förprojektet och ansökan om miljötillstånd har genomförts, beräknas investeringen för uppgraderingen och expansionen bli mellan 800 och 850 miljoner euro. Förprojektet beräknas vara slutfört i slutet av 2021. Produktionen skulle kunna starta tidigast under Q4/2023. För närvarande har Skoghalls bruk en årlig kapacitet på 885 000 ton förpackningskartong.

– Investeringen skulle ligga i linje med vår strategi att påskynda tillväxten inom förpackningar samt utveckla brukets konkurrenskraft genom stordrifts- och integrationsfördelar. Den skulle dessutom stödja lönsam tillväxt inom attraktiva förpackningssegment som vätskekartong och bestruken kartong. Beslutet om en eventuell expansion av Skoghalls bruk fattas när förprojektet har slutförts och beroende på utfallet av ansökan om miljötillstånd hos lokala myndigheter, säger Hannu Kasurinen.