Stora Enso Gruvöns Sågverk planerar 20 nyanställningar och ökad produktion 

Den nya produktionslinjen för korslimmat trä, CLT, fortsätter att skapa nya arbetstillfällen och ökad produktion för Stora Enso Gruvöns Sågverk. 150 anställda ska inom de kommande sex månaderna bli 170. Samtidigt ska produktionen öka.

Stora Enso Gruvöns Sågverk, Paper Province nya medlemsföretag, är fortfarande uppe i sin förändringsprocess. I våras invigdes deras nya produktionslinje för korslimmat trä, en investering på närmare en halv miljard kronor. Med den förespås en ljus framtid och man arbetar just nu mot målet – en produktion på 100 000 m3 korslimmat trä och 170 anställda.

Sågverket har kommit en bra bit på väg. Den nya produktionen rullar på.

– Om ett år ska vi vara uppe i 80 000 m3 korslimmat trä. En fullskalig produktion når vi nog, om cirka två år, säger Joakim Sveder, platschef Stora Enso Gruvöns Sågverk.

Sedan man började producera korslimmat trä har man redan rekryterat omkring 40 personer. Men fler behövs.

– Vi är i en stor rekryteringsfas just nu. Vi söker operatörer, tekniker och ledare.

Lokal råvara

Sågverket som legat på samma plats sedan 1980 ligger på Gruvön och producerar sågat virke, processat trä, pellets och specialbeställda produkter och korslimmat trä, CTL. Det mesta går till byggbranschen och allt tas om hand, inget trä går till spillo.

– Det är 100 procent gran i allt. Det är ett segt och starkt material, säger Kristina Lövgren som är produktionschef.

Träet kommer från närliggande skogar och genomsnittsstocken har rest ungefär sju mil.

Liten men stark marknad

Investeringen i korslimmat trä förväntas ge svar på byggbranschens framtida behov, då strävan efter att bygga mer i trä ökar.

– Marknaden för CTL är liten och ny, men starkt expanderande. Fördelarna med att bygga i trä är att det är ett förnyelsebart material. Trä växer ju tillbaka och det binder koldioxid. Det väger mindre så man kan lasta mer i transporter. Det ger även upp till 70 procent kortare byggtid jämfört med betong och är en tystare process som känns trevligare för byggarna och andra i närområdet, säger Joakim Sveder.

Idag byggs cirka tio procent av världens byggnader i trä.

– Vi behöver inte få folk att bygga mer, men mer i trä, säger Sveder.

Image

Malin Hildén

Kommunikatör


+46 (0)70 219 08 98
malin.hilden@paperprovince.com