Stora Enso bygger demoanläggning för att förvandla trä till textil med IKEA och H&M

2014 startade TreeToTextile. Ett projekt mellan Lars Stigsson, H&M-gruppen och Inter Ikea-gruppen, med syfte att på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt utveckla nya textilfiber av förnybar skogsråvara. Inför projektets industrialiseringsfas ansluter nu Stora Enso som kommer att bygga en demoanläggning.

– Vi är glada över att välkomna Stora Enso som samarbetspartner och ser fram emot att dela med oss av det innovativa arbete vi bedriver inom TreeToTextile. Med hjälp av vår nya partner kommer vi att gå in i en industrialiseringsfas. Den nya fibern som vi har utvecklat är både hållbar och produceras till en lägre kostnad, säger Annica Karlsson, styrelseordförande i TreeToTextile AB, i ett pressmeddelande.

Förnybar skogsråvara
TreeToTextile syftar till att med hjälp av trä och en speciell process, regenerera cellulosa till en textilfiber. Produktionsprocessen använder mindre energi och kemikalier, vilket gör den betydligt mer hållbar och kostnadseffektiv jämfört med konventionella tekniker och fibrer.

Tekniken har tidigare testats i Sverige. Nästa steg är en uppskalning. En demoanläggning kommer att byggas vid någon av Stora Ensos anläggningar.

Såväl Inter IKEA-gruppen som H&M-gruppen planerar att använda fibern i sina produkter. Men förhoppningen är även att fler ska kunna ta del av denna hållbara fiber.