Stor satsning på gröna testbäddar gynnar övergången till det fossilfria

Skogsindustrin och gröna innovationer i hela landet främjas när testbäddar inom bioraffinaderi planeras att utvecklas med start 2021.

Sverige är idag internationellt ledande inom skoglig bioekonomi med visionen att bli världens första fossilfria välfärdsnation. För att lyckas med det sistnämnda krävs en samlad industriell pilot- och demonstrationsmiljö där innovatörer, entreprenörer, marknadsförare och forskare tar ett samlat grepp för att realisera nya tekniker.

Nu har regeringen föreslagit att 350 miljoner kronor fördelat på tre år ska gå till RISE – Research Institutes of Sweden, för att modernisera och komplettera testbäddar för bioraffinaderier. Om förslaget går i lås innebär det att Sverige bättre kan ta tillvara på nordisk skogsråvara och förbättra förutsättningarna för kommersialisering.

Satsningen kan även bidra till företagsetableringar och internationella investeringar, samt etableringen av ett centrum i världsklass för en resurseffektiv, cirkulär bioekonomi.

The Wood Region i Sysslebäck fokuserar på additiv tillverkning med biobaserade material

Gynnar gröna innovationer i hela Sverige

En testbädd är en miljö där du kan testa nya idéer praktiskt redan under utvecklingsfasen och är en viktig brygga mellan forskning och kommersialisering. Kort och gott ett effektivt sätt att förädla dagens idéer till morgondagens hållbara produkter och tjänster.

Paper Province stöttar och utvecklar flera testbäddar. The Wood Region i Sysslebäck som fokuserar på additiv tillverkning med biobaserade material, Lignocity 2.0 i Bäckhammar som utvecklar nya användningsområden för skogsråvaran lignin, samt de tre testcenter som ingår i projektet FFLAM, vilket handlar om fossilfria livsmedelsförpackningar. Dessa tre är – UMV Coating Systems i Säffle, Brobygrafiska i Sunne och RISE Bioeconomy i Stockholm. Paper Province har även ett nära samarbete med Karlstads universitet som också har testmiljöer inom olika områden.

Peter Edberg, projektledare och innovationsrådgivare på Paper Province, är positiv till regeringens förslag och menar att testbäddar är en förutsättning för att snabba på innovationer.

– Testbäddar är avgörande för att öka Sveriges innovationskraft. Det kostar för mycket för en ordinarie produktion att stanna upp till förmån för forskning och utveckling, då är det perfekt att flytta den verksamheten till en testbädd.

Möten som leder till nya lösningar

– Vi på Paper Province försöker alltid få till möten mellan alla aktörer i värdekedjan, det gör det så mycket enklare att hitta lösningar på utmaningarna. Vi arbetar mycket med att byta ut fossila plaster mot biobaserade alternativ. Därför ser vi fram emot RISE satsning på testbäddar för bland annat bioraffinaderi. Det kan få fler att upptäcka möjligheterna med testbäddar och gynnar nya gröna innovationer i hela Sverige. Det ökar också landets konkurrenskraft i den nya, mer hållbara ekonomin som håller på att växa fram. Bioekonomin.

Skogsråvaran lignin framställs i testbädden Lignocity 2.0 i Bäckhammar