Stöd till Värmland och Dalarna för att driva gemensam skoglig tillväxt

Värmland och Dalarna har fått en tidig julklapp – ett positivt besked om finansiering för BIOINNO. Ett projekt som ska främja entreprenörskap inom skoglig bioekonomi.

Igår gav europeiska regionala utvecklingsfonden startbesked för projektet Skoglig Bioekonomiinnovation i Dalarna och Värmland, BIOINNO. En satsning som startar 2019 och pågår till år 2022.

I projektet deltar Paper Province, Dalarna Science Park, IUC Dalarna och The Wood Region genom Torsby kommun.

Projektet handlar om att Värmland och Dalarna ska samarbeta för att hjälpa skogsbaserade innovationer ut på marknaden. Det finns mycket samlad kompetens och etablerade språngbrädor för entreprenörer i regionen. Det ska BIOINNO ta till vara på.

– Det betyder att fler – i ett större geografisk kontext – får ta del av effektiva innovations- och entreprenörsprocesser. Till exempel genom rådgivning, forskarkontakt, prototypframtagning och andra genvägar ut på marknaden, förklarar Paul Nemes, vice vd på Paper Province.

– Vi kommer också kunna jobba mer sömlöst, över organisatoriska och geografiska gränser, för att ge bästa möjliga stöttning till skogliga innovationer.

Projektet ska även öka intresset för miljövänliga produkter och visa affärsnyttan i att jobba med skogen, förnyelse och utveckling.

3D-printing i storskalig miljö i Sysslebäck. Testbädden The Wood Region blir ett av projektets viktigaste resurser. Fotograf: Roger Borgelid.

Sysslebäck blir nyckelresurs

Test- och utvecklingsanläggningen The Wood Region i Sysslebäck blir en nyckelresurs i BIOINNO. Innovatörer kan använda testmiljön för att tillverka storskaliga prototyper av biokomposit på 3D-skrivare. Det fiberbaserade materialet utvinns ur skogen och kan användas som ersättning för traditionella plaster. Den största skrivaren klarar av dimensioner på över sex meter. Här printas redan idag bland annat kajaker, longboards och andra produkter inom outdoorsektorn.

– Testbäddar som The Wood Region är avgörande för att kunna ställa om till ett fossilfritt samhälle. De gör innovationsprocessen snabbare. Här förvandlas forskning och idéer till riktiga prototyper och produkter och blir synligare utåt, säger Thomas Stjerndorff, kommundirektör i Torsby Kommun.

Två regioner starkare än en

En anledning till att BIOINNO får startsignal är att det bygger på att integrera erkända styrkor hos områden som ligger i den svenska bioekonomins framkant. Både Dalarna och Värmland prioriterar skogsbaserad innovation. Regionen har många skickliga aktörer som redan jobbar branschöverskridande med innovationsprocesser.

I Värmland finns dessutom extra muskler i form av Vinnväxt-initiativet och klustret Paper Province, vars vision är att bli den ledande kompetensnoden för skogsbaserad bioekonomi.

– Det är roligt att projektet blivit beviljat. För The Wood Region är det ett kvitto på att vår inriktning på skoglig bioekonomi ligger rätt i tiden. Torsby kommun är även mycket glad för det goda samarbetet med Paper Province, säger Thomas Stjerndorff.

Sture Ericsson är vd på Dalarna Science Park och är minst lika nöjd över startbeslutet:

– Vi ser fram emot att bli en etablerad Paper Province-nod i Dalarna. Genom detta kommer vi att kunna erbjuda Dalarnas skogsnäring tillgång till en väletablerad innovationsmiljö genom Paper Province och de testbäddar man byggt upp i Värmland.

Image

Paul Nemes

Deputy CEO

+46 (0)72 549 99 20

paul.nemes@paperprovince.com