Stöd till aktiva inom biobaserad ekonomi

Har ditt företag vad som behövs för att lyckas med er biobaserade ekonomi? Om svaret på frågan är nekande kanske ni vill ta hjälp av SuperBio. De arbetar med att stödja nya lovande värdekedjor inom biobaserad ekonomi och erbjuder en rad innovationstjänster till SMF-företag.

SuperBio kan vara en möjlighet för företag som passar in under följande punkter:
• Ni har ett litet eller och medelstort företag (SMF) inom EU.
• Ni är intresserade av att utvecklas inom den biobaserade ekonomin.
• Ni har utvecklat en värdekedja och vill samarbeta med andra EU-företag.
• Ni behöver hjälp med innovationstjänster.

SuperBio är ett innovations-konsortium som stöds av Horizon 2020 (EU:s mest omfattande program för forskning och innovation). Projektet är öppet för alla SMF-företag aktiva i den biobaserade ekonomin inom EU. Letar ni efter en leverantör av råvaror? En viss teknik? Eller en slutanvändare/kund? SuperBio erbjuder gratis matchmaking för att hitta olika partners. De erbjuder även tio olika innovationstjänster till små och medelstora företag som engagerar sig i EU:s biobaserade näringsliv och SuperBio står då för 75 procent av kostnaderna. Det handlar om innovationsstödjande tjänster som exempelvis affärsplanering, marknadsundersökningar, patentfrågor, LCA och hållbarhetsrådgivning.

SuperBio-konsortiet består av fyra industriella klusterorganisationer (i Belgien, Polen, Frankrike och Spanien) och sex tjänsteleverantörer (i Belgien, Storbritannien och Tyskland).

Läs mer om SuperBio här eller kontakta Paper Province innovationsrådgivare Magnus Persson (+46 703 42 79 41).