Stöd för att energieffektivisera verksamheten i små och medelstora företag

Nu kan företagsfrämjare söka stöd för projekt som bidrar till att göra användningen av energi mer effektiv i små och medelstora företag! Energieffektivisering handlar om att hitta metoder och teknik för att använda energin så resurseffektivt som möjligt för både företag och samhälle.

Du kan söka finansiering för projekt som stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer enligt Nationella regionalfondsprogrammets insatsområde 3; Investeringsprioritering 4b som ska främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i små och medelstora företag.

Ökad energieffektivisering i små och medelstora företag.

Din ansökan ska innehålla insatser och aktiviteter som bidrar till det särskilda målet: Ökad energieffektivisering i små och medelstora företag.

Ansökningar för förstudier kan omfatta max 400 000 kronor finansiering från EU. Tillgängliga pengar kommer fördelas mellan ansökningarna utefter vilka insatser som bedöms ge störst effekt utifrån rimlig kostnadseffektivitet.

Ert projekt kan få högst 50 procent i finansiering från EU genom Tillväxtverket. Resterande medfinansiering ska utgöras av andra offentliga och/eller privata medel. Den kan komma från offentliga och/eller privata aktörer och bestå av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar. Projekten kan inte medfinansieras med andra pengar från EU.

Läs mer och ansök hos Tillväxtverket.

Sista ansökningsdag: 8 november 2021