Startupföretag får 14 miljoner för att vidareutveckla membran av cellulosa

Såvitt vi vet är vi det första företaget som arbetar för kommersialisering av biobaserade membran fritt från giftiga ämnen,  säger Liam Hardey, vd på Cellfion.

Cellfion är startupbolaget som på ett knappt år gått från forskning till att nu ta nästa steg mot kommersialisering av vad de tror är världens första biobaserade membran.

Cellfion har nu säkrat en investering på 14 miljoner kronor från Almi Invest Green Tech, Voima Ventures, Klimatet Invest, LiU Invest och KTH Holding.

Membran av nanocellulosa

Membranet är gjort av nanocellulosa och kan användas som den centrala komponenten i energilagrings- och omvandlingsapplikationer som till exempel redox flowbatterier och i bränsleceller som till exempel vätgas.

Att membranet är tillverkat av skogsmaterial gör det inte bara hållbart, utan även giftfritt och säkert, det är även justerbart för att passa varje enhets unika specifikationer.

Ligga i framkant

Dagens kommersiella membran är ofta tillverkade av PFAS-baserade ämnen, som har klassificerats som giftiga av EU. På grund av dessa ämnens hälsorisker och toxicitet siktar EU på att sätta restriktioner mot alla PFAS med start 2023. Med detta förbud förväntas behovet av alternativa membran att växa massivt och Cellfion siktar på att ligga i framkant.

Investeringen på fjorton miljoner kronor gör det möjligt för Cellfion att fortsätta utvecklingen mot att vara en skalbar tillverkare av hållbara membran. 

Under de kommande åren planerar företaget att utöka sitt team, börja sin snabba prototypframställning genom att arbeta med kunder och partners och fokusera på att få ut sin första produkt på marknaden.

– Cellfions ambition är att skapa de mest innovativa, skalbara och hållbara materialen för gröna energienheter. Om industrin för ren energi ska bli hållbar måste vi se till att materialen vi använder också verkligen är hållbara, säger vd Liam Hardey.