Stärk innovationsklimatet på ditt företag – delta i ett 7-stegsprogram

För att företagen ska klara av de omställningar som digitaliseringen för med sig är det viktigt med ett starkt innovationsklimat. Därför erbjuder nu PiiA ett 7-stegsprogram för att identifiera, analysera och förbättra förutsättningarna för innovation.

Hösten 2016 genomförde det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (PiiA) en studie för att kartlägga innovationsklimatet inom svensk processindustri. Studien genomfördes av RISE SICS. I korthet visade den en stor potential för ett bra innovationsklimat inom svensk processindustrin men att förutsättningarna är begränsade. Studien utökas nu under ytterligare tre år och den här gången kan även bolag som är kopplade till processindustrin vara med.

Det kostnadsfria programmet startar vecka 45. Är du intresserade av att delta, kontakta Cecilia Hyrén, projektledare på RISE ICT/SICS i Västerås. Antalet platser är begränsat. Sista anmälan är den 20:e oktober.

För att ta del av erbjudandet måste ditt företag vara programsponsor för PiiA.

Mer information och kontaktuppgifter hittar du här.

PiiA står för Processindustriell IT och Automation och är ett strategiskt innovationsprogram finansierat av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Värdorganisation är RISE SICS Västerås.