Sök Innovationscheck till din tjänsteinnovation

Har du en idé för en ny produkt, ny affärsmodell eller en innovativ samverkansinsats? Då kan du söka en innovationscheck från IUC Wermland, som fått 80 nya checkar på vardera 100.000 kronor från Vinnova att fördela.  Din idé ska ha potential att skapa affärsinriktad tillväxt. För att uppfylla baskraven för en innovationscheck ska företaget:
– ha minst tre anställda
– bedrivit verksamhet i minst ett år
– har intäckter från försäljning på marknaden
– är inte ett nystartad företag (start-up)
– är att beskriva som ett “vanligt” företag med inga eller få kontakter med det offentliga innovationssystemet
– ser att projektidén kan leda till affärsinriktad tillväxt
– måste ha vilja, förmåga och intresse att arbeta med ett innovationsprojekt
– företaget som får en Innovationscheck förväntas nyttja den till köp av externa tjänster hos exempelvis institut, universitet, högskolor, konsulter
– inte använda medlen till att finansiera egen verksamhet
– innovationsidén får inte vara en kopiering av något som redan finns eller vara en tjänst som i sin tur ska leda till innovation.
Paperprovincemedlemmar som redan ansökt om och fått innovationscheckar är: Cleanflow AB i Karlstad och WTC Teknik AB i Karlstad.
Ansök
Vill du ansöka om en innovationscheck? Kontakta Patrik Kämpe eller Magnus Persson på lars.soderlind@iucwermland.se eller 070-573 09 50