Sofia Strandvall ny fabrikschef på Vallviks bruk

Vallbriks bruk som ingår i Rottneroskoncernen har fått en ny fabrikschef. Sofia Strandvall, som 2001 började som nybakad civilingenjör på Vallvik och 2010 blev produktionschef, har nu utnämnts till fabrikschef.  Sofia är uppvuxen i Ljusne mellan Vallvik och Söderhamn men hade trots detta ingen egentlig anknytning till massaindustrin. Hon sökte sig till kemilinjen på KTH i Stockholm och sedan var det mest slumpen som gjorde att hon hamnade i massaindustrin och Vallvik.
Vallvik uppfattade hon som ett litet bruk med stora möjligheter där hon kunde få se och lära sig mycket. Att vara kvinna i den tidigare mansdominerade massaindustrin uppfattar hon inte som särskilt speciellt.
– Det kommer fler och fler kvinnor hela tiden. Då är åldersstrukturen en större utmaning. De närmaste åren pensioneras många som arbetat länge i massaindustrin. Det är viktigt att vi fångar upp deras kunskaper och erfarenheter
– Jag har visserligen sett att det vi får alltfler ansökningar från yngre personer vilket är glädjande. Under lång tid var massaindustrin förknippad med nedläggningar och bolmande fabriker. Nu har vinden vänt och nya möjligheter har öppnat sig. De allt renare pappersmassorna varken luktar eller innebär lika bolmande skorstenar som tidigare.
– Dessutom står vi glädjande nog inför utmaningen att åter öka produktionen. Men det ska ske på ett ekonomiskt och miljömässigt ansvarsfullt sätt.
Vallviks bruk ingår i Rottneroskoncernen. Av massan på Vallviks bruk blir 27 procent tryckpapper, 31 procent filter av olika slag och 13 procent e-massa. Vallvik är e-massa kallas Robur flash och är ledande världen inom sitt område. Den massan används i elektriska isolationsmaterial, transformatorboard och kondensatorpapper. Då krävs extremt ren massa som rensats på allt som är elektriskt ledande.