Smarta innovationer som räddar skogsindustrin

Är du intresserad av hur smarta innovationer kan rädda det svenska skogsbruket? Titta på filmen som visar hur tekniken kan komma att se ut om några år.

Skogsindustrin är en stark motor i svensk ekonomi. Men den branta positiva kurvan från 1900-talet har avstannat. Nu behöver vi samla alla krafter för att vända den nedåtgående trenden. Med hjälp av nytänkande kan vi skapa bättre ledtider, mindre svinn och större leveransprecision.

Filmen är producerad utifrån en workshop i  projektet Klimatsmart Innovation, finansierad av Tillväxtverket.

Läs mer här