Smart specialisering sätter Värmland på kartan

I Värmland jobbar vi med Smart specialisering för att fokuserat samverka inom de områden där vi har störst potential för innovation och hållbar utveckling. Enkelt förklarat att göra det vi redan är bra på – ännu bättre, och därigenom ställa om till ett hållbart samhälle. I en ny film berättar bland andra Paper Province vd Sandra Sundbäck om samarbetet som skapar förutsättningar för internationell konkurrenskraft, forskning och innovation – och dessutom lockar nya företag till regionen.

Enkelt förklarat är Smart specialisering en metod för att kraftsamla inom utvalda områden med potential för hållbar utveckling. Man kan se det som att regioner, med stöd av till exempel EU-medel, kan göra det de redan är bra på – ännu bättre. Värmland var tidigt ute och har blivit en föregångare i arbetet. Sedan 2015 har över en miljard kronor genererats till utveckling av det värmländska näringslivet, offentlig sektor och till forskning vid Karlstads universitet.

I Värmland lägger vi fokus på sju områden:
1. Skoglig bioekonomi
2. Digital hälsoinnovation
3. Avancerad tillverkning och komplexa system
4. Hållbara systemlösningar med solel i centrum
5. Attraktion genom hållbar platsutveckling
6. Livsmedel i hållbara samspel
7. Dataspel och spelifiering

Ett gemensamt innovationssystem

En stor del av smart specialisering handlar om att skapa nya effektiva samarbeten mellan olika individer, företag, forskare och offentliga verksamheter. Värmland har ett starkt innovationssystem med Karlstads universitet, kluster, science parks, inkubatorer, testbäddar, forskningsinstitut och finansieringsplattformar.

Inom EU:s regionalpolitik är smart specialisering ett verktyg för att stärka regionerna. En region kan ansöka om finansiering efter att ha tagit fram en strategi för smart specialisering, något Region Värmland gjorde redan 2015. Sedan dess har smart specialisering i Värmland omsatt mer än en miljard kronor. Det har bland annat lett till 3D-printade maskindelar, nya användningsområden för skogsråvara och nyetablerade hälsoarenor där företag, offentlig verksamhet och forskning möts för att testa och utveckla ny kunskap. Nationella och internationella företag har valt Värmland som bas, arbetstillfällen har skapats och forskningen vid Karlstads universitet har stärkts via Akademin för smart specialisering.

Lär dig mer i filmen från Tillväxtverket där Hör Anders Olsson från Region Värmland, Sandra Sundbäck från Paper Province och Håkan Spjuth från Karlstads universitet berättar om samarbetet. Se filmen på Vimeo >