Skogsråvaran lignin är en viktig byggsten för att nå ett fossilfritt samhälle

Lignin, som utgör närmare 30 procent av skogen, är en värdefull resurs för att skapa ett hållbart samhälle. Enligt Canadian Biomass förutspås den globala ligninmarknaden ha nått närmare 6,7 miljarder kronor år 2025. Frågan är bara vad materialet ska användas till?

I strävan mot ett fossilfritt samhälle är skogen en given resurs. Genom att ta vara på allt, från barr till stam, skapas maximal nytta. I framställningen av pappersmassa (cellulosa) är en av biprodukterna lignin – det ”klister” som binder fiber och ger styrka till träd och växter, men det är också ett material som påverkar pappret och gör så att det gulnar snabbt. Det är därför extra viktigt att separera lignin från massan när man tillverkar produkter som papper och kartong.

Idag eldas det mesta av ligninet upp för att försörja massabruken med ånga, som bland annat används för att producera grön el. Ligninet kommer därmed till användning men skulle kunna ha ett betydligt högre värde, ekonomiskt och miljömässigt, om det togs tillvara på andra vis.

Från brandskydd och smaksättare till bioplast och batterier

Kunskapen om hur skadliga fossila material är för miljön och klimatet sätter allt på sin spets. Vi tvingas till nya hållbara lösningar som kräver nya råvaror och tillverkningsmetoder. Lignin är här en viktig byggkloss.

– Flera aktörer använder och experimenterar med lignin för att ta fram nya applikationer. RenCom är ett företag som använder lignin till att skapa bioplast. I medier kan vi också se artiklar om asfalt innehållande lignin som bindemedel och vi startar nu upp ett projekt tillsammans med NCC för att asfaltera provsträckor under 2021, säger Maria Ölmhult, projektledare på RISE och LignoCity.

Ligninets användningsområde är brett, det kan även användas vid framställning av världens vanligaste smaksättare, vanillin och som komponent i biodrivmedel, kolfiber, uv- och brandskydd, plywood, smink och läkemedel. Det mesta är i forsknings och utvecklingsstadiet men ligninets framtid ser ljus ut.

Stor tillgång

För tillfället är tillgången större än efterfrågan vilket skapar spelrum för nya lösningar. Användningen beräknas stiga och redan 2025 förutspås den globala ligninmarknaden ha växt till 6,7 miljarder kronor enligt Canadian Biomass.

Bland storsatsarna finns Kanada. Där har den federala regeringen 2019 öronmärkte nästan 1,7 miljarder kronor för att finansiera utveckling av innovationer och teknik inom skogsbranschen de kommande tre åren. I detta arbete ingår utvecklingen av ligninbaserade produkter.

Nationellt sett arbetar man på flera håll för att finna värdefulla användningsområden. LignoCity i Bäckhammar är en av dem.

– Vi kan producera upp till ett ton lignin i timmen. Det är en förhållandevis liten mängd, men stor nog för att hjälpa företag utforska materialet för att skapa nya produkter, säger Maria Ölmhult.